แก้ชง ปี 2556 แม่นๆ

คนที่เกิด ปีกุน ปีมะเส็ง ปีขาล ปีวอก ซึ่งเป็นปีชง2556 ควรกราบไหว้สักการะ ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครอง

แก้ชงปี 2556

แก้ชง ปี 2556

ชาวจีนเชื่อว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการกราบไหว้บูชา เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา ถือเป็นการเสริมดวงชะตา ให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นหรือเป็นการ แก้ชง ไปในตัว

ภูมิปัญญาจีนโบราณ ได้เผยแพร่ความเชื่อเรื่อง เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย มานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลัทธิเต๋า ที่มักพบว่ามีรูปปั้นของ องค์ไท้ส่วยทั้ง 60 รูปประทับอยู่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้สักการบูชาในทุกๆอาราม แต่ละปี องค์ไท้ส่วย จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกๆปีอย่างไม่มีวันสิ้นสุด หรือที่เรียกว่า “เฝ้าปี” เพื่อทำหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงปี โดยใช้หลักโหรราศาสตร์จีน โป้ยหยี่สี่เถี่ยว มาเป็นเกณฑ์ และแต่ละองค์ก็จะมีชื่อให้เรียกขานแตกต่างกัน

องค์ไท้ส่วย

ชาวจีนโดยทั่วไปเชื่อ ว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการกราบไหว้บูชา เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย ทุกๆปี ก็เป็นการเสริมดวงชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีชง ควรกราบไหว้เพื่อวิงวอนให้องค์ไท้ส่วยคุ้มครองดวงชะตา เสมือนเป็นการฝากดวง  เพื่อสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้ร้ายกลายเป็นดี จากหนักกลายเป็นเบา นอกจากนี้ ผู้ใดที่เกิดปีร่วมชงไท้ส่วย ,ปีทับไท้ส่วย,ปีเฮ้งไท้ส่วย,ปีไห่ไท้ส่วยและสุดท้ายคือปีผั่วไท้ส่วย ก็ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องกราบไหว้องค์ไท้ส่วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากดวงดีอยู่แล้วก็ให้ดวงดียิ่งขึ้น หากดวงตกก็ตกไม่ถึงศูนย์ องค์ไท้ส่วยที่รับหน้าที่เฝ้าปีในปีพ.ศ. 2556 นี้ ปีมะโรง ตามปีใน 12 นักษัตร มีพระนามว่า ขุนพลฉื่อตัวไต่เจียงกุง(สีตันต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกุ่ยจี๋ หรือปี พ.ศ. 2496, 2556, 2616 ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่า พระองค์สามารถบันดาลสุขหรือทุกข์ให้เกิดกับใครคนใดก็ได้ทั้งนั้น แต่เบื้องต้นคนที่ควรไปกราบไหว้บูชาหรือทำการแก้เคล็ดที่สุด เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและเพื่อให้รอดพ้นจากอิทธิพลร้ายใน ช่วงปี 2556 คือ
1. ผู้ที่เกิดปีกุน
2. ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง
3. ผู้ที่เกิดปีขาล
4. ผู้เกิดปีวอก

ปีกุน ชง ปะทะ โดยตรงกับเทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย  และเป็นอริกับ ปีมะเส็ง โดยตรง
คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2490 (อายุ 66ปี) ปี2514 (อายุ 42ปี) ปี2550 (อายุ 6ปี)

ปีมะเส็ง ทับไท้ส่วย และยัง คัก กับ ปีมะเส็ง เอง
คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2472 (อายุ 84ปี) ปี2532 (อายุ 24ปี)

ปีขาล ปีร่วมชงไท้ส่วย และยัง  ไห่ (ให้ร้าย) พร้อม  เฮ้ง เบียดเบียน  กับ ปีมะเส็ง
คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2481 (อายุ 75ปี) ปี2505 (อายุ 51ปี) ปี2541 (อายุ 15ปี)

ปีวอก  ปีร่วมชงไท้ส่วย และยัง ผั่ว แตกแยก พร้อม เฮ้ง เบียดเบียน กับ ปีมะเส็ง
คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2463 (อายุ 93ปี) ปี2523 (อายุ 33ปี)

แก้ชง ปี 2556

การสักการะเทพเจ้า
การกราบไหว้สักการะเทพเจ้าและสิ่งมงคลทั้งหลายที่จะให้ช่วยปกป้อง คุ้มครองช่วยเหลือนั้นต่างก็มีพิธีกรรมซึ่งแตกต่างกัน จุดนี้จะขอกล่าวถึงการสักการะเทพเจ้า เพื่อคุ้มครองและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ในรอบปีนี้ให้เกิดความเป็นศิริมงคลสูงสุด เพราะอิทธิพลของปีมะเส็ง จะข่มดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน ความรัก ที่จะได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดในปีนี้ คือเรื่องหน้าที่การงาน และสุขภาพปัญหาใหญ่ของตัวเอง และญาติผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่นักษัตรปะทะกับปีเกิด ก็ยังมีวิธีคานอำนาจทอนกำลังในช่วงปีใหม่ จำเป็นต้องนำดวงชะตาไปฝากเอาไว้กับองค์ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย : เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ให้ไหว้ที่ศาลเจ้าควร เติมน้ำมันตะเกียง ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อสะเดาะเคราะห์ และปล่อยเต่าเพื่อต่อดวงชะตา ในปี 2556 นี้ ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปงานศพ ไม่ควรไปร่วมพิธีฝังศพ เผา หรือส่งศพ จะเป็นการชักนำสิ่งไม่เป็นมงคลมาสู่ตัวเอง  ถ้าจะเสริมบารมีตัวเองและแก้ไขเรื่องคดีความทำเพื่อการแก้สิ่งไม่ดี

1.    ไหว้พระแก้วมรกต เน้นไปวันศุกร์
2.    ถวายสังคทาน 9 ถัง และถวายพระ พระประจำวันศุกร์
3.    ไถ่ชีวิตโคกระบือ
4.    เติมน้ำมันตะเกียง

ไปไหว้ขอพรให้เรื่องงานและเงินอย่ามีปัญหา
กล่าวว่า  ลูกชื่อ………….นามสกุล…………….ขอกราบไหว้ สักการบูชา ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอท่านโปรดเมตตา คุ้มครองลูกให้หลุดพ้นจากวิบากกรรม พ้นจากคดีความ การถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอาเปรียบ ขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ทุกแห่งที่ลูกอยู่อาศัยทำกิน รับการขอขมาจากลูก เป็นสื่อ ขอให้ท่านเจ้าที่ เจ้าทาง โปรดเมตตา คุ้มครองลูก และประทานพรให้มีโชคลาภ อำนาจวาสนา บารมี สิ่งดี ๆ….สาธุ…

ผู้เขียนขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวปลอดภัย ประสบแต่สิ่งดีๆ ด้วยเทอญ และถ้าจะทำบุญใด การถวายผ้าไตร หรือห่มผ้าพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใด ก็คงเป็นอีกทางหนึ่งของการแสดงศรัทธาและเพื่อเป็นแรงอธิษฐาน

เพื่อความสบายใจของตัวเราเอง สำหรับใครที่เข้าเกณฑ์ว่าตัวเองเกิดในปีนักษัตรที่ชง สามารถนำเรื่องราวและวิธีแก้เคล็ดนี้ไปปฏิบัติดูนะครับ

horolive

ดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑาดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑา

Tags: , , , , , , , ,

เขียนเมื่อวันที่ : Thursday 13 December 2012, 11:25:43

บริการดูดวงสด ดูดวงออนไลน์ ผ่านเว็บแคม กับ Horolive.com
ถ้าคุณอยากรู้อนาคต ดวงความรัก ดวงการเงิน ดวงการงาน วิธีเพิ่มโชคลาภ ฯลฯ
ด่วน!!! คลิกเลย สมัครดูดวงสดผ่านเว็บแคมกับเราวันนี้ เพิ่มให้ฟรีอีก 15นาที

Login MThai ก่อนแสดงความคิดเห็นนะจ๊ะ

( #30522 ) : แก้ชง ปี 2556 แม่นๆ

เฮ็งๆ ซะทีสิคร้าบ

โดย : Wwattt , January 5, 2013 6:13 am

( #30483 ) : แก้ชง ปี 2556 แม่นๆ

จะดีไหม…แค่เติมเงินมือถือเดือนละ 100 บาท อาจทำให้คุณมีรายได้หลัก แสน-ล้าน Topup2Rich ธุรกิจรูปแบบใหม่มาแรง เปลี่ยนรายจ่ายของคุณให้กลายเป็นรายได้

สนใจธุรกิจติดต่อ http://topup2rich.net/?page=inpage1.html&id=hajime1223
 

โดย : member1223 , January 2, 2013 1:03 am

( #30452 ) : แก้ชง ปี 2556 แม่นๆ

[…] แก้ชง ปี 2556 […]

โดย : ฤกษ์แต่งงานปี 2556 ดูฤกษ์แต่งงาน ล่าสุด , December 26, 2012 2:13 pm

ยามอุบากอง

ฤกษ์ยามเวลา ที่เหมาะสมแก่จะทำการใดๆ จากตำราโบราณ >> ประวัติยามอุบากอง

ดูดวงไพ่ยิปซีไทย

ดูดวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูดวง 100 เมนูอาหารที่เหมาะกับธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ! โดย อ.คฑา ชินบัญชร

100 เมนูอาหารที่เหมาะกับธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ! โดย อ.คฑา ชินบัญชร

การรับประทานอาหารตามธาตุ จะทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ส่งผลให้โหงวเฮ้งเราดีขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อโหงวเฮ

ดูดวง ตุ๊กตาลูกเทพ! ของขลังเทรนด์ใหม่สุดฮิตของเหล่าคนดัง

ตุ๊กตาลูกเทพ! ของขลังเทรนด์ใหม่สุดฮิตของเหล่าคนดัง

ตุ๊กตาลูกเทพ ไม่ใช่กุมาร ไม่มีคุณไสย เลกได้ตามคำขอ เป็นพลังงานดีจากสวรรค์ เลี้ยงไว้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆ

ดูดวง สวดมนต์ข้ามปี ดีอย่างไร ?

สวดมนต์ข้ามปี ดีอย่างไร ?

สวดมนต์ข้ามปี จะช่วยให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่น ไม่มีอุปสรรค และสามารถต่อชะตาชีวิตได้อีกด้วย

ดูดวง เจ้าแม่ไทรงาม ชุมชนเคหะหลักสี่! มอบโชคให้หลายงวดติด

เจ้าแม่ไทรงาม ชุมชนเคหะหลักสี่! มอบโชคให้หลายงวดติด

เจ้าแม่ไทรงาม ชุมชนเคหะหลักสี่ กับเรื่องราวความเป็นมาที่ชวนให้ขนลุก !!

ดูดวง รวมเด็ด 3 คาถาบูชานางกวัก! เสริมมงคลค้าขายร่ำรวย

รวมเด็ด 3 คาถาบูชานางกวัก! เสริมมงคลค้าขายร่ำรวย

คาถาบูชานางกวัก ที่แม่หมอนำมาฝากในวันนี้ เป็นคาถาที่ใช้สำหรับบูชานางกวักโดยเฉพาะ แต่จะแตกต่างกันไป มีทั้ง