เนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ใช้ช่องทางเว็บไซต์เอ็มไทย หมิ่นสถาบัน ซึ่งทางเอ็มไทย ได้ตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวออกจากระบบแล้ว