ฮัลโหล..ทายใจ

Home / ดูดวง-ทายนิสัย / ฮัลโหล..ทายใจ

เพื่อนๆรู้หรือป่าวว่าการที่คุณจะใช้คำพูดหลังจากรับโทรศัพท์ขึ้นมานั้น

สามารถที่จะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวคุณได้นะ

เอ้า!! ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ มาลองดูซิว่าปกติเพื่อนๆจะรับโทรศัพท์ ด้วยคำพูดคำแรกแบบไหนกัน

1. รับโดยบอกชื่อตัวเอง

2. รับโดยพูดอะไรแผลงๆ กวนๆ

3. รับโดยถามธุระทันที

4. รับโดยการทักทายสั้นๆ ง่ายๆ

5. รับโดยถามว่ามีอะไรให้รับใช้

6. รับอย่างเป็นทางการ

7. รับโดยถามทุกข์สุข

8. รับโดยใช้คำทักทายธรรมดา

[ เ ลื อ ก ไ ด้ เ เ ล้ ว ม า ดู เ ฉ ล ย กั น เ ล ย ]

เลือกข้อ 1. รับโดยบอกชื่อตัวเอง

คุณเป็นคนที่นิสัยชอบความชัดเจนและตรงไปตรงมา เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆ และชอบแสวงหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ

เลือกข้อ 2. รับโดยพูดอะไรแผลงๆ กวนๆ

บ่งบอกถึงนิสัยของการที่มองโลกในแง่ดี ชอบหาความสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีบุคลิกอบอุ่น เข้ากับคนง่าย และยังเป็นคนใจกว้าง

เลือกข้อ 3. รับโดยถามธุระทันที

นิสัยของคุณค่อนข้างใจร้อนอยู่สักหน่อย บางครั้งคุณก็ดูเหมือนคนเย็นชา จึงมักไม่มีคนกล้าเข้าใกล้ ที่จริงแล้วออกจะซื่อๆ

เลือกข้อ 4. รับโดยการทักทายสั้นๆ ง่ายๆ

เป็นคนมีน้ำใจงดงาม เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอๆ เป็นที่พึ่งได้กับทุกๆคน มีความอดทนสูงต่อการกระทำที่แย่ๆของคนอื่นได้ดี

เลือกข้อ 5. รับโดยถามว่ามีอะไรให้รับใช้

เป็นคนมองโลกในแย่ดี รักความสะดวกสบาย ใจกว้าง เปิดเผย ไว้วางใจคนง่าย หวังดีต่อทุกๆคน ไม่เคยมองถึงความเลวร้ายของใคร

เลือกข้อ 6. รับอย่างเป็นทางการ

คุณเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ รักความเป็นระเบียบแบบแผนมาก ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ชอบการเสี่ยงภัยใด ทั้งสิ้น

เลือกข้อ 7. รับโดยถามทุกข์สุข

คุณเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน จึงเข้ากับใครๆได้โดยง่าย เกลียดเรื่องที่โหดร้ายทารุณ แถมยังเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่ง

เลือกข้อ 8. รับโดยใช้คำทักทายธรรมดา

คนส่วนใหญ่มักใช้กัน เช่น สวัสดีค่ะ/ครับ หรือ ฮัลโหล นั้น คุณมีนิสัยรักความเรียบง่าย ไม่ชอบโอ้อวดตน รวมทั้งไม่ชอบการแสดงออกเท่าที่ควร เป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อการเรียนรู้

ขออนุญาตใช้เนื้อหา