ทายนิสัยจากท่าเดิน

Home / ดูดวง-ทายนิสัย / ทายนิสัยจากท่าเดิน


เดินเกี่ยวก้อย

สำหรับคนที่ชอบเดินเกี่ยวก้อย
หรือกำนิ้วใดนิ้วหนึ่งของคนรักเอาไว้นั้น บ่งบอกถึงความเป็นคนมีอารมณ์ขัน
เป็น
เพื่อนกับคนง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ทั้งยังไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัวอะไรเลย
ชอบคบหากับคนในแวดวงที่หลากหลาย
แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิต
ของคนใกล้ชิดเหมือนกันและมักไม่แคร์คำพูดหรือคำนินทาของใคร ชอบชีวิตสบาย ๆ ไป
วัน ๆ มากกว่าจะนึกถึงอนาคตของตนในวันข้างหน้า
มีหลักการในการใช้ชีวิตที่แตก
ต่างจากคนทั่วไป

เดินจับมือ

สำหรับคนที่ชอบเดินจับมือคนรักตน
กุมเอาไว้นั้น มักเป็นคนที่มีนิสัยกระตือรือร้น คล่องแคล่ว
ทำงานเก่งและทำได้ที
ละหลาย ๆ อย่าง มีความฉลาดเฉลียวโดยธรรมชาติ
และเชื่อมั่นในความสามารถของตนมาก
ทั้งยังติดที่จะชอบคุยโอ้อวดความสามารถหรือเรื่องราวของตัวเอง
ในวงสนทนาเสมอ ๆ
มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตรวดเร็ว
ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวทั้งนี้
เพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและครอบครัวดีมากนั่นเอง

เดินโอบเอว

สำหรับคนที่ชอบเดินโอบเอวคู่รัก
ของตนนั้น มักเป็นคนที่มีนิสัยหนักแน่น จริงจัง รักความสงบ
แต่ก็มีพลังเหลือ
เฟือเพียงแต่ไม่ค่อยปรากฏออกมาบ่อย ๆ เท่านั้นเอง
ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มี
กฏระเบียบในการใช้ชีวิต
จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดและมีความเชื่อความ
ศรัทธาให้ ทั้งยังรู้สึกเร็วต่อสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล
แต่จะเป็นคนที่สามารถเชื่อ
ใจได้ โดยเฉพาะกับเรื่องความรัก
เพราะจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียว
ต่อคู่ชีวิต และรักชีวิตครอบครัวมาก

เดินคล้องแขน

คนที่ชอบเดินคล้องแขนกับคู่รักของตน จะเป็นคนที่มีนิสัยของการเป็น
ผู้นำอยู่ในตัวเองโดยธรรมชาติและเป็นคนใจดีชอบดูแลคุ้มครองคนใกล้ชิด
แต่ออกจะ
เผด็จการอยู่สักหน่อยมักไม่ชอบให้ใครหรือแม้แต่คนรักเข้ามายุ่มย่ามในชีวิตการ
งานของตน ทั้งยังทะนงถือดีในตัวเองมาก ยึดมั่นในหลักการความคิดของตน
น้อยครั้ง
ที่จะยอมรับความเห็นของคนอื่น
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ และ
เข้ากับเด็ก ๆ ได้ดี ถ้ามีลูกก็จะรักและตามใจมาก ๆ

เดินโอบไหล่

ส่วนคนที่ชอบเดินโอบไหล่คนรักของตนนั้น มักจะมีความจริงจังต่อความ
รักมาก โรแมนติคอ่อนหวานกับคนรักของตนเป็นที่สุด
และต้องการให้คนรักซื่อสัตย์
และไว้วางใจในตัวเองมาก ชอบการมีคนเคียงข้างใกล้ชิดเป็นกำลังใจ
มักให้อยู่คน
เดียวตามลำพังไม่ค่อยได้คอ่นข้างจะเป็นคนอ่อนแอ
และต้องการการพึ่งพาทางจิตใจ
สูง โดยเฉพาะจากคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งกว่า
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความซื่อตรง
มาก ทั้งยังมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และอบอุ่นต่อทุกคน

เดินกอดคอ

มาถึงคน
ที่ชอบเดินกอดคอคนรักของตนบ้าง สำหรับอุปนิสัยนั้น
จะจริงจังกับความรักมาก
เมื่อรักใครก็จะมีความพากเพียรพยายามสูง เพื่อการได้ครอบครองคนที่ตนรัก
และออก
จะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมาก ๆ อีกด้วย
ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตส่วนตัว
ในขณะเดียวกันก็จะมีความเป็นเพื่อนที่ดีมาก
สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อเพื่อน
ทั้งยังเป็นคนชอบเสี่ยงในการใช้ชีวิต มักทำแต่ในสิ่งที่ท้าทาย หรือดูแผลง ๆ ใน
สายตาคนอื่น ๆ

เดินสอดมือประสานกัน

สำหรับคนที่ชอบสอดประสานมือ
ตนเองเข้ากับมือของคนรักเวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันนั้น
จะเป็นคนที่มีความกระฉับ
กระเฉงชอบแสวงหาสิ่งที่สามารถกระตุ้นความเร้าใจได้ชอบทำอะไรอย่างรวดเร็ว
รวมไป
ถึงการตัดสินใจด้วย แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาได้ง่าย ๆ เหมือนกัน
นอกจากนี้ยัง
เป็นคนที่มีความหวังในชีวิตอย่างมากมาย
แต่ว่าก็ต้องการกำลังใจจากคนใกล้ชิดมาก
เช่นกัน และมักนิยมชมชอบในสิ่งที่สวยงามสนใจในงานเชิงสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ

เดินแบบไม่ถูกเนื้อต้องตัว

ส่วนคนที่เวลาเดินกับคู่รัก
มักไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวคนรักของตนเลยนั้น
ออกจะเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
สักเท่าไหร่ทั้งยังเป็นคนที่ชอบเก็บตัว และชอบปิดกั้นตัวเองจากคนอื่น ๆ
ไม่มีความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซื่อสัตย์ และ
มั่นคงในจิตใจมากโดยเฉพาะเมื่อรักใคร ก็จะมั่นคงต่อคน ๆ นั้นตลอดไป
แต่จะค่อน
ข้างขี้หึงอยู่สักหน่อย
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไมชอบการเปลี่ยนแปลงต้องการความ
มั่นคงในชีวิต

เดินจับ
ทั้งมือและโอบไหล่


ส่วนคนที่เวลาเดิน
กับคู่รักของตนมักจะไม่ยอมปล่อยให้มือว่างจากการเกาะกุมคนรักเลย
คืออาจจะทั้ง
กุมมือและโอบไหล่ กอดคอคนรักของตนไปพร้อม ๆ
กันนั้นบ่งบอกถึงนิสัยของการเป็นคน
ที่มองโลกในแง่ดีมาก ๆ
มีอารมณ์ขันไปเสียทุกเรื่องเป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน จน
ดูเหมือนหาสาระอันใดไม่ได้มักไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องใดนัก
จะมีควาพมอใจในสิ่ง
ที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ใช่คนที่ชอบไปต่อสู้แข่งขันกับใครทั้งสิ้น