บอกต่อ งานบุญ งานพาแลง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง

Home / เรื่องเด่นดูดวง / บอกต่อ งานบุญ งานพาแลง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง

หลายคนยังไม่ทราบว่า งานพาแลง คืออะไร มีต้นกำเนิดและพิธีกรรมอย่างไรบ้าง

วันนี้ Horoscope.Mthai.com ถือโอกาสมาบอกบุญกันค่ะ ^^

ในวันที่ 9 มกราคม 2558 มีการจัดงาน พาแลง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง ประจำปี 2558

ณ ลานหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งานพาแลง พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง

          โดยเทศบาลร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กําหนดจัดขึ้นและถือเป็นประเพณี สืบทอดกันมา ตั้งแต่พุทธศักราช 2543 จนถึงปัจจุบัน เดิมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งจัดตั้งเมืองชัยภูมิครั้งแรก ซึ่งดินแดนแห่งนี้ อุดมไปด้วยอาาหารของ ช้าง มี ช้าง ป่าชุกชุม เจ้าเมืองชัยภูมิได้มอบหมายให้ขุนหมื่นแผ้วมาตั้งค่ายเพื่อจับ ช้าง มาฝึกไว้ใช้ยามสงคราม ณ บริเวณชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้วแห่งนี้ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองสงบร่มเย็น ปราศจากภัยสงคราม บรรพบุรุษผู้ที่ยังคงมีความผูกพันกับ ช้าง ยังคงยึดอาชีพเลี้ยง ช้าง โดยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ ช้าง เป็นการฝึกไว้ใช้งาน และฝึก ช้าง ไว้เพื่อการแสดงตามสถานที่ต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จึงเป็นแหล่งกําเนิดวิถีชีวิตของ ช้าง คนเลี้ยง ช้าง ครูบาช้างควาญ ช้าง พิธีกรรมอันศักสิทธิ์เกี่ยวกับ ช้าง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

งานพาแลง พิธีบายศรีสู่ขวัญ

           สายใยแห่งความผูกพันระหว่างคนกับ ช้าง คือ โฮงปะกํา หรือ โรงปะกํา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์การคล้อง ช้างทุกชนิดไว้และยังคงเชื่ออีกว่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ยังคงสิงสถิตอยู่ ณ โฮงปะกําต้นตระกูลของตน เพื่อคอยปกป้องภัยพิบัติและอํานวยโชคให้กับลูกหลาน ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวไว้แล้ว ยังถือเป็นการให้การต้อนรับคณะ ช้าง บ้านค่ายที่เดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล และครูบาเฒ่าโดยมิได้นัดหมาย ดังเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา

ที่มา : www.chpao.org/news/202/pdf

รูปภาพจาก : www.nkp2day.com และ www.facebook.com/JessadapornPixs

ขออนุญาตใช้เนื้อหา