16 ม.ค. 2559 คนเกิดอาทิตย์ จันทร์ พุธกลางคืน! ควรบูชาพระราหู

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, หมอดู, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / 16 ม.ค. 2559 คนเกิดอาทิตย์ จันทร์ พุธกลางคืน! ควรบูชาพระราหู

อ.คฑา ชินบัญชร แนะเสริมมงคลชีวิต

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธ(กลางคืน)

ในปี 2559 นี้ จะมีปรากฏการณ์ดาวราหูยกย้าย หลายท่านวิตกถึงเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดตามมาตามความเชื่อ แต่แท้จริงแล้วการบูชาพระราหู สามารถบูชาได้ทุกวันเกิด ทุกราศี ทุกปีนักษัตร โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันพุธกลางคืน จะมีความเกี่ยวพันมากกว่าวันอื่นๆ

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย นิยมบูชาพระราหูในวันพุธ (กลางคืน) หรือจะบูชาในช่วงกลางวันก็ทำได้ตามความสะดวกและเหมาะสม และหลายวัดจะมีการจัดงานทำบุญรับย้ายดวงดาวตามความเชื่อโบราณ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2559 นี้เป็นต้นไป

พระประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวดวันละ 6 จบ)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

 

ทำบุญใส่บาตร    : ถวายอาหารคาว หวาน ที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์

เคล็ดเสริมดวง     : ต้องฝึกสมาธิ ลดความวู่วามใจร้อน ลดความก้าวร้าว จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันดียิ่งขึ้น

————————————————————————————————————–

พระประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ หรือ ปางห้ามสมุทร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ

สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ

สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 

ทำบุญใส่บาตร     : ถวายอาหารคาว หวาน ที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์

เคล็ดเสริมดวง     : บริหารจิตใจให้สดใสอยู่เสมอ เลิกวิตกกังวล คิดมากเกินไป จะนำพาโชคลาภและโอกาสดีๆ เข้ามา

————————————————————————————————————–

พระประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) คือ ปางป่าเลไลย์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ – กลางคืน (สวดวันละ 12 จบ)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

 

ทำบุญใส่บาตร     : ถวายอาหารคาว หวาน ที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์

เคล็ดเสริมดวง     : ดาวราหูเป็นดาวที่ส่งผลด้านความลุ่มหลง มัวเมา ความบันเทิง พยายามหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

————————————————————————————————————–

 

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horo Life Publishing