คาถาบูชาพระราหู พระราหู ราหู ไหว้พระราหู

คาถาบูชาพระราหู พร้อมคำแนะนำโดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

Home / หมอดู, เรื่องเด่นดูดวง / คาถาบูชาพระราหู พร้อมคำแนะนำโดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

หลายท่านมี ตามความเชื่อว่า การเป็นผู้ให้ความรู้ ด้วยการได้บริจาคหรือถวายหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะประเภทใด ผู้รับหรือพระสงฆ์ จะได้รับความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อไปได้ ถือเป็นอานิสงส์ใหญ่อย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้ดวงชะตาพบแต่โอกาสที่ดี

คาถาบูชาพระราหู

ปัจจุบันมีวิธีการบูชาในรูปแบบต่างๆ มากมาย วิธีที่นิยมทำโดยส่วนใหญ่จะเป็นสวดคาถาบูชาพระราหู จุดธูป 12 ดอก (ตามกำลังเทพนพเคราะห์) หรือบางท่านอาจมีกำลังทรัพย์ในการจัดหาอาหารคาวหวานประเภท อาหาร ขนม ผลไม้ เครื่องดื่มที่มีสีดำ 8 อย่าง ร่วมบูชาด้วยก็ได้  โดยมีความเชื่อว่าการได้บูชาพระราหู จะได้รับพรกลับมาเป็นสิ่งดีๆ เสมอ แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องคิดดี ทำดี ขอแต่สิ่งดีๆ เพื่อเป็นขวัญแก่ดวงชะตา และเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน

 

ขั้นตอนการบูชา

  • จุดธูป 12 ดอก
  • ถวายดอกไม้ บายศรีปากชาม หรืออาหารเครื่องคาว หวาน (ถ้ามี)
  • กล่าวคำถวาย ขอพร ดังนี้

ข้าพเจ้า (บอกชื่อ – นามสกุล) ขอถวายเครื่องบูชาพระราหู ขอให้อิทธิพลของดาวราหูที่จะยกย้ายตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2559 นี้ จงส่งผลดีในด้านต่างๆ แก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า จากหนักกลายเป็นเบา จากเหตุร้ายกลายเป็นเหตุดี จากดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้น พบแต่ทางสว่างในชีวิต พบแต่กัลยาณมิตรและโอกาสที่ดีในหน้าที่การงาน พบแต่ความสุขความเจริญในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคร้ายทั้งปวง ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภ โอกาสและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คาถาบูชาพระราหู (ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

(ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูอาจารย์)

 

พระคาถาบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

พระคาถาสุริยะบัพพา (สวดบูชากลางวัน)

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ โตลาโม

โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

 

พระคาถาจันทบัพพา (สวดบูชากลางคืน)

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง

วะติตัง เสกามะมะ เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

ข้อคิด การทำบุญเสริมดวง

       ดวงชะตาฟ้าลิขิต แต่การกระทำเรากำหนด ผลใดๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเราไม่อาจฝืนได้ แต่การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ประกอบกับการคิดดี พูดดี ทำดี การดำเนินชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างปกติและมีความสุขได้ หรือแม้แต่การทำบุญใดๆ จงทำด้วยความมีสติ ทำด้วยจิตเมตตาและใจที่เป็นกุศล ผลแห่งการทำบุญนั้นๆ ก็จะกลับมาเป็นความสุขกับตัวของเรา และคนรอบข้างของเรา ที่เห็นเรามีความสุข ก็จะมีความสุขไปด้วย  

 

ที่มาจาก : Horo Life Publishing