8 คำทำนาย เหตุการณ์บ้านเมือง เดือนกรกฏาคม 2559 โดย ซินแสไฮเทค

Home / เรื่องเด่นดูดวง / 8 คำทำนาย เหตุการณ์บ้านเมือง เดือนกรกฏาคม 2559 โดย ซินแสไฮเทค

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม

1. ภัยจากความร้อนและลมพายุ เกิดความแห้งแล้ง

2. มีภัยจากเครื่องบินตกและแผ่นดินไหว

3. ผลผลิตการเกษตรน้อย แต่พืชผักและผลไม้ ราคาดี

4. เชื้อโรคระบาดจากวัวหรือสัตว์ปีก

5. รัฐบาลมีผลงาน เกมการเมืองเหนือชั้น

6. ตลาดหุ้นชะลอลงเล็กน้อย ราคาทองยังไม่ดีนัก

7. อสังหาริมทรัพย์ไปได้ดี อุตสาหกรรมยังพอไปได้

8. ทิศใต้และทิศตะวันตกร้าย ต้องระวังภัย ห้ามเคาะตอกเจาะ

คำทำนาย โดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม