เดินทางแคล้วคลาด ป้องกันด้วยเบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

Home / เรื่องเด่นดูดวง / เดินทางแคล้วคลาด ป้องกันด้วยเบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ตัวเลข พลังตัวเลข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์ เลขนำโชค

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงการสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น

นอกจากการที่เราไม่ประมาทแล้ว  การใช้เบอร์มงคลจะช่วยกระตุ้นเสริม ดังนั้นควรหาเลขมงคลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อย่างเลข 5 และเลข 9 ในอยู่ในเบอร์  เช่น 59 95 159 99 499 ยิ่งถ้าคุณต้องเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยว

หรือมีอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อย ควรมีเสริมเลข 8 เข้าไป 899 895 989  เพราะยิ่งจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันได้ แต่ไม่ว่าจะมีเบอร์แล้ว ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ควรมีสติ ไม่ประมาท เพราะเบอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมอีกทีหนึ่ง

 

สนใจตรวจสอบเบอร์มือถือ ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน
ติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิhttps://goo.gl/k4r6zF

เบอร์มือถือเลข "59" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-405-5995 
080-405-9119 
080-405-9229 
080-405-9333 
080-405-9955 
080-405-9992 
080-406-5995 
080-406-9595 
080-408-9559 
080-409-5995 
080-410-5559 
080-410-9559 
080-413-5559 
080-413-5995 
080-415-9900 

เบอร์มือถือเลข "95" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-405-5995 
080-405-9955 
080-406-5995 
080-406-9595 
080-406-9995 
080-407-9955 
080-408-9559 
080-408-9955 
080-408-9995 
080-409-5005 
080-409-5444 
080-409-5454 
080-409-5554 
080-409-5557 
080-409-5566 

เบอร์มือถือเลข "159" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-415-9900 
080-481-5959 
080-571-5959 
081-391-5995 
081-590-0002 
081-590-0004 
081-590-0011 
081-590-0022 
081-590-0110 
081-590-0330 
081-590-0440 
081-590-1001 
081-590-1313 
081-590-2225 
081-590-2442 

เบอร์มือถือเลข "99" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-401-9992 
080-402-9900 
080-402-9988 
080-402-9992 
080-403-3993 
080-403-7799 
080-403-9933 
080-403-9977 
080-403-9997 
080-405-0099 
080-405-2992 
080-405-5995 
080-405-9955 
080-405-9992 
080-406-4499 

เบอร์มือถือเลข "499" (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-406-4499 
080-408-4499 
080-408-4994 
080-417-4499 
080-418-4994 
080-420-4499 
080-420-4994 
080-430-4499 
080-435-4499 
080-437-4994 
080-438-4994 
080-450-4499 
080-460-4499 
080-460-4994 
080-463-4994 
ขออนุญาตใช้เนื้อหา