บูชาดาว บูชาดาวนพเคราะห์ พิธีบูชาดาว พิธีบูชาดาวนพเคราะห์

อ.คฑา ชวนร่วมงาน บูชาดาวนพเคราะห์ 2561 เสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง

Home / เรื่องเด่นดูดวง / อ.คฑา ชวนร่วมงาน บูชาดาวนพเคราะห์ 2561 เสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีและวัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี  จัดงานบูชาดาวนพเคราะห์เสริมมงคลรับปีจอ ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. ถึง  4 มี.ค. 2561  งานประเพณีเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด เป็นประเพณีที่มีต้นกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  เวียดนาม  และประเทศไทยตามลำดับ ปัจจุบันทางวัดยังคงรูปแบบ พิธีกรรม การทำบุญเสริมดวงแบบดั้งเดิม และเหลือเพียงแห่งเดียวที่วัดเขตร์นาบุญญารามแห่งนี้

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์กับความเชื่อของอนัมนิกาย

องพจนกร โกศล เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม กล่าวถึงพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ว่า ” ตามความเชื่อของอนัมนิกาย พระพุทธเจ้าได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ จึงเป็นที่มาของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตร์นาบุญญาราม โดยพิธีจะเริ่มจากการอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ประทับเหนือเกี้ยวเสด็จออกประทานพรเป็นปฐมฤกษ์ในขบวนบูชาดาวออกประทานพรรอบเมืองจันทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

อานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาว

อ.คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวว่า  การที่ทุกท่านได้เดินทางไปร่วมงานบูชาดาว ถือเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะและดวงดาว เป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9  เพราะการบูชาดาวมีความเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งยศบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง ได้อานินิสงส์มากจนประมาณมิได้ และส่งต่อให้บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ยังอยู่ และที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ งานบูชาดาว ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 2 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย – เวียดนาม เพราะวัดเขตร์นาบุญญารามเป็นวัดเก่าแก่ใน จ.จันทบุรี  ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน  และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอด

ความน่าสนใจในงานบูชาดาวปี 2561

ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 23 ก.พ. ถึง  4 มี.ค. 2561  ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกำหนดการพิธีในช่วงต่างๆ มีดังนี้

  • เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ขึ้นเกี้ยว
  • เวลา 18.00 น. ขบวนบูชาดาวฯ เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางในเมืองจันท์
  • เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานบูชาดาว ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

 

18 ขบวนบูชาดาว  ที่ไม่ควรพลาด

ซึ่งเส้นทางขบวนฯ เริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดเขตร์นาบุญญาราม ฝั่งประตูหน้าโบสถ์ ไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าถนนอัญมณี มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็งเลี้ยวขวาไปพลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อทำพิธีเปิดงานฯ  และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์เพื่อเข้าสู่ขบวนบูชาดาว ประติมากรรมซุ้มแสงดาวและโคมไฟสิริมงคล การค้นหาผลไม้ตามดาวจุติ เป็นการค้นหาผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน มางานนี้ดีต่อสุขภาพ และเป็นมงคลต่อชีวิต สำหรับขบวนบูชาดาวทั้ง 18 ขบวน ที่ไม่ควรพลาดในวันที่ 23 กพ. นี้จะเริ่มต้นที่พระสวดมนต์ให้พร  ขบวนมังกรและสิงโต  ขบวนโคมจีนและป้ายเจ้า  ขบวนธงคำอวยพร  ขบวนล่อโก๊วเครื่องดนตรีจีน   ขบวนธงญวนโบราณ  ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว  ขบวนพระอาทิตย์   ขบวนพระจันทร์  ขบวนพระอังคาร  ขบวนพระพุธ  ขบวนพระพฤหัส  ขบวนพระศุกร์  ขบวนพระเสาร์   ขบวนพระราหู  ขบวนพระเกตุ  ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิด  ขบวนผู้ควบคุมบัญชีตาย

แผนที่ไปวัดเขตร์นาบุญญราม  คลิก