งานพิธีบูชาดาว งานพิธีบูชาดาว 2561 จุดเทียนดาวนพเคราะห์

อ.คฑา รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ งานพิธีบูชาดาว 2561

Home / เรื่องเด่นดูดวง / อ.คฑา รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ งานพิธีบูชาดาว 2561

เวลา 15:29 น. วันอาทิตย์ที่4 มีนาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดเขตน์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทรงร่วมในพิธี จุดเทียนดาวนพเคราะห์ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้น ภายใต้ชื่อ “งานบูชาดาวปีจอ ขอพรไท้ส่วย ร่ำรวยร่มเย็น”

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและสืบสานประเพณี โดยมี นายวิทูรัชต์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประธานจัดงาน อ.คฑา ชินบัญชร ประธานดำเนินงาน คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนร่วมรับเสด็จ พิธี บูชาดาวนพเคราะห์ ตามความเชื่อ ในพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ถือปฏิบัติกันมานานถึง 180 ปี

โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี ตามปฏิทินอนัมจีน ตรงกับช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง มีอายุยืนยาว รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง จากภัยอันตรายต่างๆ วัดเขตน์นาบุญญาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวญวนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่

ปัจจุบันยังสืบทอดการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย เช่น พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีทิ้งกระจาด และเทศกาลถือศีลกินเจ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม พสกนิกรจันทบุรี จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยม ราษฎรที่จังหวัดจันทบุรี รวม 6 ครั้ง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา