คาถาบูชา วันพระใหญ่ วันเพ็ญพุธ อานิสงส์ผลบุญ ไหว้พระอุปคุต

อ.คฑาแนะ ไหว้พระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ได้รับอานิสงส์ผลบุญแรง ชีวิตดีตลอดทั้งปี

Home / เรื่องเด่นดูดวง / อ.คฑาแนะ ไหว้พระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ได้รับอานิสงส์ผลบุญแรง ชีวิตดีตลอดทั้งปี

ไหว้พระอุปคุต ในวันพุธที่ 27 มิ.ย.61 ขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญพุธ) ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ด้วย มีความเชื่อกันว่าหากได้ใส่บาตรพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ จะนำมาซึ่งความมั่งมีศรีสุข เหลือกินเหลือใช้ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีอำนาจบารมี หมู่มารเกรงกลัว และมีเสน่ห์ อ.คฑาจึงแนะนำให้ไหว้กัน เพราะเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์ผลบุญแรง ชีวิตดี ความรักดี สุขภาพแข็งแรง เฮงๆ ตลอดทั้งปี

ฟัง ประวัติพระอุปคุต และ อานิสงส์จากการขอพรพระอุปคุต ได้ที่นี่

คาถาบูชาพระอุปคุต

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

  • อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะโส อิทานิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

**คาถาบทนี้ ใช้สวดบูชาพระอุปคุตทุกวัน จะทำให้บังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงแก่ผู้บูชา**

คาถาขอลาภพระอุปคุต

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

  • มะหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
    เอหิจิตติตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

  • มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

 อ.คฑา ชินบัญชร พามากราบขอพร พระอุปคุต พร้อมแนะนำวิธีไหว้ และพาสวดมนต์ขอพรให้สมหวังสำเร็จทุกประการ