พุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร รู้จักกันหรือไม่? ลองอ่านประวัติย่อๆ ไว้เป็นความรู้กัน

Home / เรื่องเด่นดูดวง / วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร รู้จักกันหรือไม่? ลองอ่านประวัติย่อๆ ไว้เป็นความรู้กัน

วันอาสาฬบูชาในปี2562 นี้ ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เชื่อว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องรู้จักกับวันนี้อย่างแน่นอน แต่คิดว่าคงมีหลายๆคน ที่รู้เพียงแค่ชื่อของวัน แต่ไม่รู้ว่า วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร เราจะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

วันอาสาฬหบูชา คือ

  • เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรก หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน
  • พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  • เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๘ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์
กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และสวดมนต์ ร่วมกันในตอนค่ำที่วัดต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดพิธีสวดมนต์ และเวียนเทียนร่วมกัน ถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวพุทธ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

บทสวด บูชาพระรัตนตรัย

ข้อมูลจาก: scoop.mthai