ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี เดือนกันยายน วันดี

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2561

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน

  • ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 10.19 – 10.49 น.

– วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

เวลา 13.29 – 13.49 น.

– วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

เวลา 15.29 – 15.49 น.

– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 08.29 – 08.49 น.

– วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เวลา 07.09 – 07.29 น.

– วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

เวลา 10.09 – 10.29 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน  2561

เวลา 09.49 – 09.59 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 14.35 – 14.55 น.

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 11.35 – 11.42 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 13.25 – 13.39 น.

ฤกษ์สมัครงาน

  • ฤกษ์สมัครงาน เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 09.09 – 11.29, 15.49 – 16.39 น.

– วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

เวลา 10.45 – 11.35 น.

– วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

เวลา 08.15 – 08.45, 11.35 – 12.35 น.

– วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เวลา 09.19 – 10.29, 21.29 – 23.49 น.

– วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

เวลา 11.49 – 13.29 น.

– วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

เวลา 11.25 – 12.15, 15.35 – 15.55 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เวลา 14.39 – 14.59, 18.29 – 18.59 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 09.49 – 12.39 น.

ฤกษ์เปิดบัญชี

  • ฤกษ์เปิดบัญชี กันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 09.29 – 09.59, 13.35 – 14.15 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

เวลา 15.09 – 15.59 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

เวลา 10.49 – 11.35 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

เวลา 08.49 – 10.59, 16.39 – 18.29 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

เวลา 10.09 – 11.39 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

เวลา 12.19 – 12.59, 16.49 – 17.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 09.29 – 09.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 11.39 – 12.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

เวลา 11.39 – 12.49, 18.19 – 18.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 17.49 – 18.59 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

ฤกษ์กู้ยืมเงิน

  • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนกันยายน 2561

– วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

เวลา 09.19 – 09.39 น.

– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 12.39 – 12.49, 17.29 – 17.59 น.

– วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เวลา 09.09 – 11.29, 15.49 – 16.39 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เวลา 09.09 – 09.39 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 08.45 – 11.15 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 11.39 – 12.29 น.

– วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา 13.29 – 13.59, 17.19 – 17.49 น.

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน

  • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 07.25 – 10.35 น.

– วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

เวลา 12.29 – 14.49, 16.39 – 17.29 น.

– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 09.29 – 10.39, 12.39 – 14.59 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เวลา 06.49 – 08.29, 16.29 – 21.39 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 07.29 – 09.49, 15.19 – 17.29 น.

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 09.29 – 10.59 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 09.19 – 11.59, 14.29 – 17.49 น.

ฤกษ์ทวงหนี้

  • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 09.39 – 10.49 น.

– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 13.49 – 14.49 น.

– วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

เวลา 19.29 – 20.35 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เวลา 18.29 – 19.45 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 10.29 – 10.45, 14.29 – 15.35 น.

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 09.19 – 09.35, 18.19 – 18.59 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 13.45 – 15.39 น.

– วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา 21.35 – 22.35 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

  • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 10.29 – 11.59, 16.29 – 17.59 น.

– วันอังคารที่ 4 กันยายน  2561

เวลา 09.29 – 10.49, 15.29 – 17.49 น.

– วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เวลา 12.39 – 12.59, 14.39 – 16.49 น.

– วันอังคารที่ 11 กันยายน  2561

เวลา 12.29 – 14.59, 17.49 – 21.59 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 11.29 – 14.35, 17.15 – 19.00 น.

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 08.39 – 08.49, 16.39 – 16.59 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 08.49 – 09.09 น.

– วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา 08.59 – 09.29, 13.29 – 13.59 น.

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน

  • ฤกษ์คลอดลูก เดือนกันยายน 2561

– วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

เวลา 13.15 – 13.35 น.

– วันอังคารที่ 4 กันยายน  2561

เวลา 08.15 – 08.45 น.

– วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

เวลา 14.29 – 15.39 น.

– วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 13.59 – 14.59 น.

– วันอังคารที่ 11 กันยายน  2561

เวลา 09.45 – 10.35 น.

– วันอังคารที่ 18 กันยายน  2561

เวลา 09.39 – 10.29 น.

– วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 11.15 – 11.35 น.

– วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 12.15 – 12.45 น.

– วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

เวลา 15.39 – 16.29 น.

– วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 11.15 – 11.35 น.

– วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา 11.19 – 11.39 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF