สะเดาะเคราะห์ เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย เสริมดวง

เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ของแต่ละวันเกิดมีอะไร และจะแก้ได้อย่างไรบ้าง?

Home / เรื่องเด่นดูดวง / เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ของแต่ละวันเกิดมีอะไร และจะแก้ได้อย่างไรบ้าง?

เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย ของแต่ละคน ย่อมมีแตกต่างกันไป โดยเฉพาะกับผู้ที่เกิดในแต่ละวัน มาลองดูกันว่าเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายประจำคนเกิดแต่ละวันนั้นจะมีอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้อย่างไรให้ดีขึ้น

คนเกิดวันอาทิตย์

 • เคราะห์ดี เป็นคนที่มีบุคลิกสง่าผ่าเผย น่าเคารพนับถือ มีความมั่นใจในตนเอง รักความก้าวหน้า มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้จักการวางตัวในสังคม มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่จะเอ็นดูรักใคร่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุน
 • เคราะห์ร้าย อาภัพในการพึ่งพาญาติพี่น้อง มีก็เหมือนไม่มี แม้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ได้รับผลดีตอบแทน ทำคุณกับคนไม่ขึ้น หากมองในแง่กรรมเก่า เคราะห์นี้เกิดจากเคยอกตัญญููต่อผู้มีพระคุณ ทรยศหักหลังคนอื่นมาก่อน ชอบเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ

วิธีแก้ ให้เจริญกรรมฐานการพิจารณาร่างกาย หรืออสุภกรรมฐาน พิจารณาร่างกายตนหรือคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งาม จะช่วยคลายความยึดมั่นในความเป็นตัวกูของกู ลดความหยิ่งจองหองลงได้

คนเกิดวันจันทร์

 • เคราะห์ดี เป็นคนที่มีรูปสมบัติงดงามทั้งชายและหญิง กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจามีเหตุผล เป็นคนมีมานะพยายาม ความคิดกว้างไกล และจริงใจต่อทุกคน
 • เคราะห์ร้าย จะเป็นคนอาภัพ ต้องกำพร้า ญาติพี่น้องมีก็พึ่งพาไม่ได้ และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้จะหาเงินได้คล่องแต่มักจะเก็บไว้ไม่อยู่ ถ้ามองในแง่กรรมเก่า มีผลจากการเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนสัตว์มามาก ส่วนในแง่ของการเก็บเงินไม่อยู่ ต้องฝึกที่นิสัย จดทุกการรับ บันทึกทุกการจ่าย ให้รู้ที่มาที่ไปของเงินได้

วิธีแก้ ให้เจริญอนุสติ 6 ข้อ เช่น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ นั่นคือการนั่งทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังศรัทธานำสู่ปัญญาให้ตนเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย

คนเกิดวันอังคาร

 • เคราะห์ดี เป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญ อดทน จิตเป็นกุศลศรัทธา ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน มีเพื่อนเยอะ กล้าเผชิญความยากลำบากในการก่อร่างสร้างตัว ทำให้บั้นปลายชีวิตสบายได้
 • เคราะห์ร้าย ไม่ค่อยได้รับความจริงใจจากใครแม้จะมีมิตรสหายมาก เคราะห์กรรมที่นำไปสู่ความโชคร้ายจากการกระทำของตัวเองคือ มักจะเป็นคนหัวดื้อไม่ฟังคำเตือนใคร ใจร้อนหุนหันพลันแล่น เจ้าชู้ ซึ่งเป็นเคราะห์ปัจจุบันที่แก้ไขได้ด้วยการเลิกนิสัยเหล่านี้เสีย

วิธีแก้ ให้เจริญพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา คือ ความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา คือ ความสงสารเขาอยากช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา คือ พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดี อุเบกขา คือ วางใจเป็นกลางได้เมื่อสุดวิสัยที่จะช่วยหากปฏิบัติได้จะทำให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็นลง

คนเกิดวันพุธ

 • เคราะห์ดี เป็นผู้ที่มีกิริยารวมไปถึงท่าทางเดินเหินที่มีเสน่ห์ เป็นคนหนักแน่น มีความเพียร มีความรอบรู้ในกิจการงานทุกอย่าง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มักไปได้ดีได้รับความเจริญในที่อื่น
 • เคราะห์ร้าย ไม่ค่อยมีญาติพี่น้อง ถึงมีก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ อุปนิสัยที่นำเคราะห์มาสู่ตัวคือเป็นคนมักง่าย ทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ และชอบเอาเปรียบผู้อื่น พูดจาตรงไปตรงมา โดยขาดการไตร่ตรอง จึงทำให้เรื่องเดือดร้อนจึงเข้ามาสู่ตนได้

วิธีแก้ ให้เจริญกรรมฐานเพื่อเสริมสร้างศรัทธา ให้ตั้งมั่นเหมือนคนเกิดวันจันทร์ คือ อนุสติ 6 ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นอารมณ์ระลึกถึง เพื่อให้ตนมีจิตสงบมั่นไม่หวั่นไหวง่าย

เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย

คนเกิดวันพฤหัสบดี

 • เคราะห์ดี เป็นผู้มีความรอบรู้ สติปัญญาดี สนใจใฝ่หาความรู้ใส่ตน เป็นคนโอบอ้อมอารี กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ผู้ใหญ่เกื้อหนุนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
 • เคราะห์ร้าย ตอนเล็กจะต้องลำบากพลัดพรากจากถิ่นฐานที่อยู่ แม้มีเพื่อนฝูงมากแต่เวลาลำบากกลับหนีหายไม่มีใครช่วยเหลือ และเคราะห์อีกอย่างคือความเป็นคนเจ้าชู้ ทำให้อาภัพในชีวิตคู่ ระวังจะเกิดการหย่าร้างกันได้

วิธีแก้ ให้เจริญกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เช่น มรสติกรรมฐาน พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตว่ามีความตายเป็นที่สุด

คนเกิดวันศุกร์

 • เคราะห์ดี เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่สูง ทะเยอทะยาน ขยันอดทน จิตใจซื่อตรง มีเมตตา มีคารมคมคาย ชอบสนุกสนาน แม้ชีวิตจะขัดสนอยู่บ้างแต่บั้นปลายสุขสบายดี
 • เคราะห์ร้าย วัยต้นของชีวิตจะลำบาก ต้องอดทนหาความรู้ใส่ตัวให้มากจะสุขสบายภายหน้า เคราะห์นี้หากมองในแง่กรรมเก่า ท่านว่าเป็นคนทำบุญด้วยความไม่เต็มใจ ต่อเมื่อทำไปแล้วถึงจะยินดีในภายหลังทำให้ได้รับผลดีช้า เคราะห์ที่เกิดจากอุปนิสัย คือ เป็นคนขี้ใจน้อย ชอบเอาแต่ใจตัวเองมักมากในกามารมณ์ทำให้ต้องเดือดร้อนบ่อยครั้ง

วิธีแก้ กรรมฐานที่ฝึกขัดเกลาจริตที่ทำให้หลงติดในรูปสมบัติจนเกินไป คือ อสุภกรรมฐาน การพิจารณาซากศพเป็นอารมณ์ กายคตาสติ สติพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งาม เพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ใจจะได้เย็นสงบขึ้น

คนเกิดวันเสาร์

 • เคราะห์ดี เป็นผู้ที่มีบุคลิกหนักแน่น น่าเกรงขาม มีอำนาจบารมีในตัว มีความตั้งใจแน่วแน่ ทำอะไรทำจริง เชื่อมั่นในตนเอง แต่มีความรอบคอบ รู้จักยืดหยุ่น มีเพื่อนฝูงมากมาย หาเงินได้คล่อง
 • เคราะห์ร้าย เป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว ชอบผูกพยาบาทอาฆาต จองเวรไม่เกรงกลัวใคร และแม้แต่ในครอบครัวก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกับพี่น้องเท่าไหร่ อาจเกิดจากกรรมเก่าที่เคยผูกเวรกรรมกันมาก่อน

วิธีแก้ กรรมฐานที่เหมาะแก่การแก้เคล็ดอิทธิพลของดาวเสาร์ ได้แก่ การเจริญภาวนาที่ตัดกระแสของความวิตกจริต คือการเจริญอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก จะทำให้เป็นคนอารมณ์เย็นลงได้

สียางจัดฟันเสริมเสน่ห์ คำพูดน่าเชื่อถือขึ้นอีก 90 % ต้องเลือกให้ถูกตามวันเกิด

ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/