ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม ฤกษ์มงคล วันดี

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม 2561

  • ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2561

– วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2561

เวลา 10.29-12.49 น.

– วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2561

เวลา 08.49-08.59 น.

– วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 11.29-11.59 น.

– วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2561

เวลา 11.39-11.45 น.

– วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

เวลา 15.15-15.45 น.

– วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29-11.49 น.

– วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

เวลา 09.19-09.39 น.

– วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา 08.19-08.59 น.

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

  • ฤกษ์สมัครงาน เดือนตุลาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

เวลา 09.29 – 09.49, 12.49 – 13.29 น.

– วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2561

เวลา 0915 – 09.45, 12.35 – 14.45 น.

– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 10.59, 17.49 – 18.29 น.

– วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

เวลา 11.29 – 11.59, 13.29 – 13.49 น.

– วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

เวลา 09.29 – 10.35, 17.25 – 18.35 น.

– วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา 10.19 – 10.49, 14.39 – 14.59 น.

– วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.49, 14.39 – 15.29 น.

– วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

เวลา 14.30 – 15.35 น.

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

  • ฤกษ์เปิดบัญชี เดือนตุลาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

เวลา 09.09 – 10.29, 17.39 – 18.39 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

เวลา 12.39 – 13.49 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

เวลา 09.49 – 11.39 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 09.09 – 09.59, 15.29 – 16.39 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

เวลา 17.39 – 17.59 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

เวลา 12.29 – 12.59, 18.19 – 19.29 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

เวลา 15.49 – 16.39 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา 13.29 – 14.59, 18.19 – 18.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

เวลา 16.49 – 17.39 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

เวลา 13.29 – 14.59, 16.39 – 17.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

  • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนตุลาคม 2561

– วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 10.59 น.

– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 14.25 – 15.25 น.

– วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 09.29 – 10.39, 14.29 – 16.59 น.

– วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.39, 16.29 – 18.59 น

– วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา 08.45 – 11.15, 14.25 – 19.35 น.

– วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.39 น.

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

  • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนตุลาคม2561

– วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

เวลา 07.15 – 10.25, 14.25 – 16.35 น.

– วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

เวลา 07.29 – 08.39, 14.29 – 15.49 น.

– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 07.29 – 07.49, 13.29 – 15.49 น.

– วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 -13.29 น.

– วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

เวลา 10.39 – 11.29 น.

– วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

เวลา 09.19 – 10.29 น

– วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา 07.29 – 08.05 น.

– วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

เวลา 06.29 – 07.19, 19.29 – 21.39 น.

– วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29 – 10.36 น

  • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนตุลาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 08.25 – 09.49 น.

– วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 04.25 – 04.59, 17.35 – 17.59 น.

– วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

เวลา 12.29 – 14.39 น.

– วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

เวลา 09.39 – 10.49 น.

  • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2561

– วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2561

เวลา 12.29-14.59,16.49-18.59 น.

– วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 10.19-11.29,14.39-16.59 น.

– วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

เวลา 12.39-14.59,18.39-21.49 น.

– วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

เวลา 08.19-09.59,13.29-15.49 น.

– วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา 10.29-15.49 น.

– วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

เวลา 09.09-10.29 น.

  • ฤกษ์คลอดลูก เดือนตุลาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

เวลา 13.45-14.25 น.

– วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

เวลา 15.39-17.49 น.

– วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

เวลา 13.59-14.59 น.

– วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

เวลา 12.39-13.59 น.

– วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา 12.35-14.45 น.

– วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

เวลา 15.29-16.45 น.

– วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

เวลา 15.39-15.49 น.

– วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

เวลา 13.35-14.29 น.

– วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

เวลา 16.49-17.29 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

ขออนุญาตใช้เนื้อหา