ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน ฤกษ์มงคล วันดี เวลาดี

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน 2561

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 06.39-06.49 น.

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.19-11.24 น.

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 06.49-07.19 น.

– วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.25-13.39 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.09-09.19 น.

– วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.09-09.22 น.

– วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เวลา 07.59-08.15 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์สมัครงาน เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.15 – 14.25 น.

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.40 – 11.35, 15.15 – 16.45 น.

– วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.35 – 13.45, 14.25 – 15.25น.

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.19 – 09.49, 15.29 – 15.59 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.29 – 11.59, 14.49 – 15.39 น.

– วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.39 – 10.19, 13.09 – 13.49 น.

– วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เวลา 15.39 – 16.19 น.

  • ฤกษ์เปิดบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.49 – 10.29, 16.39 – 17.59 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

– วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.39 – 11.59, 18.19 – 18.39 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.29 – 10.59, 16.19 – 16.49 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

– วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.30 – 11.29 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.39 – 14.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.39 – 11.59, 18.19 – 18.49 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.09 – 13.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.29 – 14.59 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 16.29 – 16.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เวลา 16.29 – 16.59 น.

ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์/  ธนชาต/ ทหารไทย /ธกส.

– วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.29 – 10.49, 16.19 – 16.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

  • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.29 – 10.45, 13.45 – 14.35 น.

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.09 – 11.29, 15.49 – 16.39 น.

– วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.29 – 10.45, 13.45 – 14.35 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.29 – 11.49, 21.49 – 23.29 น.

– วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.49 – 12.39 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.19 – 11.59, 16.39 – 17.29 น.

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 07.29 – 08.49 น.

– วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.39 – 11.59 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.29 – 11.35 น.

– วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 06.29 – 08.29, 13.19 – 14.29 น.

  • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 21.25 – 21.45 น.

– วังอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เวลา 14.29 – 15.19 น.

– วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.19 – 09.22 น.

– วังอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.29 – 14.39, 17.49 – 19.49 น.

  • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.25-14.45,18.15-19.45 น.

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.29-10.49,15.29-16.39 น.

– วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เวลา 07.25-11.45,19.15-20.49 น.

– วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.29-13.49 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 19.59-20.09 น.

– วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 11.15-11.35,13.45-15.15 น.

– วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.49-09.09,12.09-12.39 น.

  • ฤกษ์คลอดลูก เดือนพฤศจิกายน 2561

– วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.45-10.59 น.

– วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.35-13.59 น.

– วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.19-10.15 น.

– วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.39-13.39 น.

– วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.25-10.45 น.

– วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.45-14.25 น.

– วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.29-10.59 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF