ดูฤกษ์ ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม ฤกษ์มงคล วันดี เวลาดี

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2561 จดเอาไว้ เพราะนี่คือวันดี และ เวลาดี ที่คู่ควรกับคุณ

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2561

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2561

– วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

เวลา 14.35-14.42 น.

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 13.45-13.59 น.

– วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลา 16.24-16.39 น.

– วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 13.29-13.35 น.

– วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวลา 06.09-06.14 น.

– วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เวลา 10.54-10.59 น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 07.49-08.19 น.

– วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 08.25-08.34 น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 11.39-11.45 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์สมัครงาน เดือนธันวาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.45, 18.49 – 21.29 น.

– วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

เวลา 14.25 – 15.45, 17.15 – 17.55 น.

– วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลา 07.29 – 07.39, 16.39 – 16.59 น.

– วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 10.49, 14.39 – 14.59 น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 14.29 – 14.59, 18.49 – 19.29 น.

– วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 10.49 – 11.35, 14.19 – 14.49 น.

– วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

เวลา 10.25 – 10.55, 14.25 – 15.05 น.

  • ฤกษ์เปิดบัญชี เดือนธันวาคม 2561

– วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561   เวลา 10.39 – 11.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561   เวลา 11.39 – 12.29, 16.49 – 17.59 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561   เวลา 13.29 – 14.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561   เวลา 10.29 – 10.59, 18.39 – 18.59 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 12.29 – 13.29 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

– วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.29 – 10.59, 18.29 – 18.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.29 – 13.59 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.29 – 10.59, 13.49 – 14.29 น.

ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคิน / กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน/ ธนชาต

– วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.29 – 11.39 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต

– วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.29 – 09.59, 17.29 – 18.49 น.

ไทยพาณิชย์  / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต /  ทหารไทย

– วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 12.39 – 16.49, 18.29 – 19.39 น.

ธนาคารธนชาต / ทหารไทย/ ธกส. / กรุงศรีอยุธา / กสิกรไทย / กรุงเทพ

  • ฤกษ์กู้ยืมเงิน – ขอเครดิต เดือนธันวาคม 2561

– วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

เวลา 14.49 -15.39 น.

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.39, 16.29 – 18.59น.

– วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 09.09 – 10.29 น.

– วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวลา 13.49 – 15.39 น.

– วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.39, 13.19 – 13.39.น.

– วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

เวลา 12.49 – 13.29 น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 15.49 – 16.39 น.

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน

  • ฤกษ์เปิดกิจการ เดือนธันวาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 10.35 – 10.49 น.

– วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลา 08.25 – 08.45.น.

– วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 08.45 – 09.55, 13.35 – 15.25 น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 09.19 – 10.29, 11.29 -14.49 น.

– วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

เวลา 06.14 – 06.19.น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 06.49 – 08.29 น.

– วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

เวลา 08.09 – 08.12 น.

  • ฤกษ์ทวงหนี้ เดือนธันวาคม 2561

– วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 10.39, 14.45 – 15.39 น.

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 07.29 – 07.45, 15.39 – 15.59 น.

– วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 12.39 น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29 – 11.29 น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 09.19 – 10.29, 20.25 – 21.35 น.

  • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 06.49-08.29,17.29-19.49น.

– วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29-13.29,17.29-19.39น.

– วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เวลา 12.29-13.59,16.29-19.39น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 13.29-13.48น.

– วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 10.39-12.29,15.29-17.59น.

– วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

เวลา 11.29-12.39,14.49-16.29น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29-10.49,11.39-11.59น.

  • ฤกษ์คลอดลูก เดือนธันวาคม 2561

– วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

เวลา 12.35-14.49 น.

– วันอังคารที่ 4  ธันวาคม 2561

เวลา 14.09-14.49 น.

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

เวลา 09.25-10.15 น.

– วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

เวลา 15.29-15.59 น.

– วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เวลา 09.25-10.29 น.

– วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 08.35-09.15 น.

– วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวลา 12.39-13.49 น.

– วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เวลา 10.25-10.42 น.

– วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

เวลา 10.45-11.29 น.

– วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 12.49-13.29 น.

– วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

เวลา 14.29-15.19 น.

– วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

เวลา 12.29-12.59 น.

– วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เวลา 10.29-10.45 น.

– วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

เวลา 15.25-15.55 น.

การทำศัลยกรรมจำเป็นต้องดูฤกษ์ยาม

ข้อมูลโดย
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF