ดูดวงปี 2551

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ดูดวงปี 2551
ดวงไตรมาสแรกของโลก
ปี พ.ศ. 2551 ( ค.ศ. 2008)
22 ธันวาคม 2550 – 20 มีนาคม 2551

การพยากรณ์ดวงชะตาของโลก ดวงเมือง จะอาศัยดวงดาวของไตรมาสแรก นำมาวิเคราะห์ สามารถพยากรณ์ได้ตลอดทั้งปี แต่ในที่นี้จะพยากรณ์ช่วงสามเดือนแรกก่อน โดยยึดถือจังหวะที่ดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีมังกร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 13.08 น. (ตามเวลาของประเทศไทย ณ. กรุงเทพ ฯ ) จากโครงสร้างของดาวต่างๆ มี ดาวเข้ารูปทำมุมต่อกัน พอจะสรุปได้ดังนี้

1. จุดแรกคือ เมษ – กรกฎ – มังกร – ตุลย์ เป็นจุดที่หมายถึงชาตาของโลกโดยตรง จุดแรก เมษ ทำมุมกับดาวอังคาร / ดาวพลูโต ซึ่งหมายถึง แผนงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การจัดการ การอำนวยการ หรือการกำกับดูแล โดยทั่ว ๆไป งานธุรการโดยทั่วไป

งานฝ่ายพลเรือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลักในการให้ความช่วยเหลือดูแล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรง และ จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การทำงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการการช่วยเหลือดูแลยังไม่ถูกใจประชาชน ถูกฝ่ายค้านโจมตีตลอด

2. รัฐบาลนี้สืบสานต่อจากรัฐบาลรัฐประหาร ทำงานต่อในคดีฉ้อโกง ประเทศมหาอำนาจยังข่มเหงชาติที่อ่อนแอกว่า เข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศทางภาคตะวันออกกลาง มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโลกร้อน

3. ตะวันออกกลาง ซึ่งได้แก่ อิรักยังคงใช้ระเบิดคาร์บอม ทำร้ายทหารของชาติมหาอำนาจ ลอบวางเพลิงค่ายทหาร ดาวฮาเดส ทำมุม กับดาวอังคาร / ดาวมฤตยู แปลว่า ถึงแก่กรรมเพราะไฟ เป็น เหตุการณ์ฉับพลัน ในบ้านเมืองของเราจะเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่มีคนตายหลายคน

4. การทะเลาะวิวาทในรัฐบาล หมายถึง รัฐบาลยังถูกฝ่ายค้านโจมตีอยู่ตลอด รัฐบาลถูกฝ่ายค้านควบคุมการทำงานประเภทถูกล็อกขยับตัวไม่ได้เลยทีเดียว (ถูกจับผิด) ดาวเสาร์ / ดาวอาพอลลอน โคจรเข้าแกนโลกเมษ หมายถึงรัฐบาลจะมีปัญหาสับสนเกี่ยวกับแผนการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งจะต้องได้รับการปฏิรูปใหม่

5. ประชาชนกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพสูงขึ้น ตกอยู่ในวงเวียนของวัตถุนิยมมากเกินไป ขาดการเหลียวแลจากรัฐบาล หรือรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาอเย่างแท้จริง ดาวเสาร์ ทำมุม กับดาวราหู / ดาวมฤตยู แปลว่า การเป็นพยานรู้เห็นเรื่องการทะเลาะวิวาท หรือการขับไล่ การพลัดพรากโดยฉับพลัน หมายถึงคดีความฉ้อโกงของขั้วอำนาจเก่าอยู่ในขั้นตอนของศาล มีการสืบพยาน

6. ดาวมฤตยู / ดาวเซอุส เข้าแกนโลก แปลว่า ไฟไหม้ การยิง การแตกออกเป็นเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลัน หมายถึง ดวงชาตาโลกแถบตะวันออก อาจเกิดสงครามกับประเทศซีเรีย อีรัก ยังมีการตายรายวันอยู่

ดวงไตรมาสแรกของประเทศไทย
22 ธันวาคม 2550 – 20 มีนาคม 2551

คณะรัฐบาลและผู้รับผิดชอบ จะต้องแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นสนามบินชั้นแนวหน้าของภาคพื้นเอเซีย สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ แก้ภาพพจน์การทุจริตคอรับชั่น ระบบการสื่อสารจะต้องให้ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง

ระบบการจัดการศึกษาต้องปฏิรูปใหม่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ระบาดหนักขึ้น อัตราการว่างงานยังมีสูงขึ้น ปัญหาม็อบเกษตรกรก็ยังมีมาประท้วงอยู่รอบ ๆทำเนียบ ชุมนุมเพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมารับปากไว้ เกี่ยวกับหนี้สิน ที่ทำงาน เงินกองทุน ราคาพืชไร่ ยางพารา ราคาตกต่ำ ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้รัฐบาลจะเร่งแก้ไขในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2551 รัฐบาลจะมีปัญหารอบด้านรุมเร้า ตลาดหุ้นก็ผันผวนอยู่ในแดนบวกและลบ ในช่วงปลายไตรมาสอยู่ในแดนบวก

ดวงไตรมาสที่สอง ของประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2551 – วันที่ 21 มิถุนายน 2551

ธุรกิจ การเดินทาง การท่องเที่ยว ทำรายได้ให้กับประเทศดีมาก แต่รัฐบาลผสมยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็น

ศาสนาประจำชาติ เกิดการแตกแยกภายในวงการศาสนา คดีฟ้องร้องฉ้อโกงเป็นรูปธรรม มีบางคดีได้มีคำพิพากษาไปแล้วและเป็นที่น่าพอใจของประชาชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีข่าวเรือท่องเที่ยวอัปปางกลางทะเล เกิดจากพายุ การส่งออกในไตรมาสที่ 2 ได้ผลดี ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีการเผาอาคารเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง ทหาร ตำรวจ เสียชีวิตเป็นรายวัน อาจมีบุคคลที่อยู่ในวงการศาสนา การเมือง อดีตนักการเมือง เสียชีวิตอย่างกระทันหัน ปัญหาครอบครัวแตกแยกอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้น้อย การใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ ไปลุ่มหลงมัวเมาตกเป็นทาสในวัตถุนิยมที่ไม่จำเป็นมากเกินไป


ดวงไตรมาสที่สามของเมืองไทย
(21 มิถุนายน 2551 – 22 กันยายน 2551)

หัวหน้ารัฐบาล จะออกเยี่ยมเยียนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระฉับความสัมพันธ์ตามธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาในฐานะรัฐบาลใหม่
คดีฉ้อโกงของขั้วอำนาจเก่า มีคำพิพากษาออกมาหลายคดีแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของประชาชน การปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปยังไม่คล่อง เนื่องจากสถาบันทางการเงินยังไม่ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่สถาบันทางการเงินที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ ยังปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนตามปกติ
การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอบริการไม่ทั่วถึง จะเกิดคดีอาชญากรรมใหญ่ขึ้นในประเทศไทยในไตรมาสนี้ ส่วนการท่องเที่ยวยังคงนำรายได้เข้าประเทศดีมากอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 จะมีบุคคลสำคัญเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เด็กนักเรียนจะยังมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อ สถานที่เรียนไม่เพียงพอ จะเกิดปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมือง สมาชิกสภาสูง และสภาล่างถึงแก่กรรม รวมถึงบุคคลชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศอีกด้วย และจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ดวงไตรมาสที่สี่ของประเทศไทย
( 22 กันยายน 2551 – 21 ธันวาคม 2551)

การบริหารของรัฐบาลผสม นำพาด้านเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยสรุปรวมจากไตรมาสที่หนึ่งถึงสี่เศรษฐกิจจะไม่ประสบปัญหาเหมือนปี 2540 อย่างแน่นอน การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกยังเกินดุลไม่มีปัญหา อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับ 4 – 4.5 ดังนั้นการบริหารประเทศพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยรวม ปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบรรจุศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติ รัฐบาลต้องพิจารณาให้ดี สภาพการเงินการคลังมีสภาพคล่อง ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ ธนาคาร สถาบันการเงิน ขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ และเงินฝาก ปัญหาความขัดแย้งในพรรคการเมืองของรัฐบาลน้อยลง พรรคฝ่ายค้านยังคงพยายามหาช่องโหว่โจมตีรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา ประการสำคัญในเรื่องของภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ วิกฤต ภัยแล้ง อากาศที่หนาวเย็นมากกว่าในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องรีบแก้ไข ประการสุดท้ายม็อบของเกษตรกรจะมาทวงสัญญาเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ราคาพืชไร่ที่ตกต่ำกับรัฐบาล

พชร ธนสรรค์นนท์