ตุ้ย เอ็กซเรย์ ( x-ray ) คนตาทิพย์

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ตุ้ย เอ็กซเรย์ ( x-ray ) คนตาทิพย์

คุณตุ้ย เอ็กซเรย์ เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

เพราะเป็นผู้ที่มีทิพยอำนาจสามารถหยั่งรู้นิสัยใจคอ

และเหตุการณ์ต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนได้แม่นยำมาก

ราวกับว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์ ที่สามารถแยงทะลุร่างกายของคนเรา

แล้วมองเห็นอวัยวะภายในร่างกายของเราได้ทะลุปรุโปร่ง

ส่วนที่คุณตุ้ย เอ็กซเรย์ มีความสารถมากกว่าเครื่องเอ็กซ์เรย์ทางวิทยาศาสตร์

ก็คือ สามารถส่องทะลุไปถึงจิตวิญญาณได้ ซึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้

ความสามารถพิเศษของคุณตุ้ย เอ็กซเรย์ นี้จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษยชาติ

อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้คนที่ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

หรืออีกนัยหนึ่งจะไม่ประมาท นับว่าเป็นกุศลกรรมที่น่าอนุโมทนายิ่งนัก

คุณตุ้ย ปัจจุบันรับปรึกษาการหยั่งรู้อนาคตและสภาพปัจจุบันของทุกๆท่าน ทาง โทรศัพท์ โดยการโทร 1900-108-099 (นาทีละ 9 บาท)

คุณสามารถสมัครสมาชิกการดูดวงกับคุณตุ้ยในราคาถูกพิเศษด้วย Mono
Member Card
[อ่านรายละเอียดที่นี่]


The Show Magic 1 ตุ้ย เอ็กซเรย์ คนตาทิพย์ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่