ดูดวง กับ อ.คฑา ชิณบัญชร

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ดูดวง กับ อ.คฑา ชิณบัญชร

ประวัติและผลงาน อ.คฑา  ชิณบัญชร

 

ชื่อ                               เขมชาติ     ปริญญานุสรณ์

เกิดวันที่                      13  สิงหาคม  2514

การศึกษา                   ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                  ปริญญาโท  คณะพัฒนาสังคม  สถาบันฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  (นิด้า)

 

 

เกียรติคุณ

·         รับพระราชทานเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

·         รับพระราชทานเหรียญ  100 ปี  สภากาชาดไทย  จากสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

·         รับพระราชทานเข็มสิริวัฒนา  จาก  สมเด็จฯ  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

·         รับพระราชทานเข็มองค์สภานายิกาฯ  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต

·         รางวัล สร้างสรรค์สังคมไทยดีเด่น   ประจำปี  2541  จาก ม.ล.จิรายุ    นพวงศ์

 

 

เกียรติประวัติ

·         ผู้คิดค้นจิตรกรรมไทยไพ่ยิปซี  ไพ่ยิปซีลายไทยสำรับแรกของโลก  

·         ประธานกองทุน  M.A.C  Aids Fund ( ประเทศไทย)

·         ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  48  พรรษาฯ  จ.ลำพูน

·         กรรมการบ้านทองอยู่  จังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิสิริวัฒนา  เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมถ์

·         อาสากาชาด  เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สภากาชาดไทย

·         ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์

·         กรรมการฝ่ายหารายได้ศุนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย

·         อาจารย์พิเศษ  ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา  ตามประมวลกฏหมายอาญามาตราที่  20

 

 

คอลัมนิสต์

 

                       หนังสือพิมพ์  เดลินิวส์                                                               นิตยสาร  ARE-V-GO

                      นิตยสาร  Thailand  Restaurant New                             นิตยสาร   Spicy

                      K  Connect  Magazine ธนาคารกสิกรไทย         นิตยสารบันทึกคุณแม่

                       นิตยสาร  กุลสตรี                                                     นิตยสาร  Gossip Star

                      นิตยสารสุดสัปดาห์   ( แพรว )                                                    นิตยสาร  Blink

 


 

พิธีกร  และวิทยากร

 

                      ประจำรายการ   มืออาชีพ    สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ทุกวันศุกร์  เวลา 11.05 11.30 น.

                    นักพยากรณ์ฮวงจุ้ย   ไพ่ยิปซี    อันดับหนึ่งของเมืองไทย

                      โหราศาสตร์ทอลค์โชว์     ชี้ขาด  12 นักษัตร  2550  

                      ตั้งฮวงจุ้ยภัตตาคารมังกรหลวง ฯลฯ

                   

 

ผลงาน

 

                    ปี  2547  เปิดตำนาน  พระธาตุประจำวันเกิด  และนำคณะสื่อมวลชนที่สนิทสนมเปิดเส้นทางในจังหวัดนครพนม  ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ  จังหวัดนครพนมสูงขึ้น  เป็นที่พอใจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและกระทรวงมหาดไทย

 

                    ปี  2548  นำคณะสื่อประชาสัมพันธ์โครงการไหว้สาธุธาตุ 3 แผ่นดิน  เชียงใหม่  ลำปาง  ลำพูน

                    ปี  2549  พรีเซนเตอร์  โครงการ หอมดินกลิ่นศีล แผ่นดิน  ศักดิ์สิทธิ์  อุดรธานี  โดยจังหวัดอุดรธานี  และทัวร์เอื้องหลวง  บริษัทการบินไทย  จำกัด  (มหาชน)  วิทยากรพิเศษ  กับเนทางแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน  ประเทศอินเดีย  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)

 

                    ปี  2550 51   พรีเซนเตอร์ โครงการ   เที่ยวทั่วไทย   สุขใจเสริมมงคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    

 

 

พยากรณ์ประจำ

                    The  Penisula  Plaza  ชั้น 3 ร้าน  ร่วมน้ำใจ  เพื่อนักเรียน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา   โทร  02-652-0936-7

 

 

 

บริการ   SMS   พยากรณ์ไพ่ยิปซีประจำวันเกิด      ยิปซี อ.คฑา  

อัตราค่าบริการ    39 บาท / เดือน

1.           เข้าเมนู  Write Message

2.           เลือกพิมพ์วันเกิด   A1-A7  ( วันจันทร์ วันอาทิตย์ ) 

3.           ส่งมาที่  4825947   

ขออนุญาตใช้เนื้อหา