อ.มดดำ อักษรรูนโบราณ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / อ.มดดำ อักษรรูนโบราณ

 อ.มดดำ อักษรรูนโบราณ

ศาสตร์พยากรณ์: อักษรรูนโบราณ / ไพ่ทาโรต์
สโลแกน:  พระเจ้าในใจเรา
จุดเด่น:
1. ก่อนเริ่มการทำนายจะต้องรำในท่าต่างๆก่อน เพื่อเป็นการเรียกสมาธิ และเป็นพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณะของ อ.มดดำ อักษรรูนโบราณ

2. ใช้ศาสตร์อักษรรูนโบราณ อันเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีความ แม่นยำ สามารถหยั่งรู้ในทุกสรรพสิ่ง

 

ติดต่อจองคิวดูดวง โทร. 084-361-8831 และ 02-582-0720

ขออนุญาตใช้เนื้อหา