คุณเชื่อเรื่อง บาปบุญ คุณโทษ หรือไม่

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / คุณเชื่อเรื่อง บาปบุญ คุณโทษ หรือไม่

คุณเชื่อเรื่อง บาปบุญ คุณโทษ หรือไม่

บาปบุญ คุณโทษ

คุณเชื่อเรื่อง บาปบุญ คุณโทษ บ้างไหมครับ ว่ามีจริงหรือไม่ และถ้ามีจริง คุณรู้จักความหมายของ บาปบุญ คุณโทษ มากน้อยเพียงใด บ้างคนกระทำสิ่งใดลงไป ก็จะตระหนักและคำนึงถึงคำว่า บาป บุญ คุณ โทษ อยู่เสมอ แต่ก็ยังทำ ทั้งนี้เราเคยรู้ความหมายที่ลึกซึ้งของคำเหล่านี้หรือไม่ วันนี้ Horoscope.Mthai.com จึงนำข้อมูลดีๆ และรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มาบอกกันครับ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านทุกคนนะครับ

บาปบุญ คุณโทษ บาป (Bad, Crime,Def)
หมายถึง สิ่งที่ทำให้จิตใจเสีย คือ มีคุณภาพต่ำลง ไม่ว่าจะเสีย ในแง่ไหนก็เรียกว่า บาป ทั้งสิ้น สิ่งที่ทำแล้วเป็น บาป คือ อกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่
1.ฆ่าสัตว์
2.ลักทรัพย์
3.ประพฤติผิดในกาม
4.พูดเท็จ
5.พูดส่อเสียด
6.พูดคำหยาบ
7.พูดเพ้อเจ้อ
8.คิดโลภมาก
9.คิดพยาบาท
10.มีความเห็นผิด

บาป ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำ บาป
หรืออีกความหมายหนึ่ง บาป คือสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่ควรกระทำ ไม่ว่าด้วยทาง กาย วาจาหรือ ใจ เพราะเป็นสิ่งที่พึงจะนำทุกข์ มาแก่ตนและผู้อื่น

บาปบุญ คุณโทษบุญ (Ant)
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือก คิดเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็นประโยชน์ แล้วพูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น

คนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็น บุญ แต่ก็สามารถรู้อาการของ บุญ หรือผลของ บุญ ได้ คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุข เปรียบได้กับ ไฟฟ้า ซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรง แต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้

ในอรรถกถากล่าวถึงเผื่อแผ่ บุญ ไว้ว่าสามารถเผื่อแผ่เพิ่มให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่มีประมาณ เปรียบได้กับการจุดเทียนส่งต่อไปเรื่อย ๆ คือผู้จุดก็มีความสว่างอยู่ตามเดิม และความสว่างยังเพิ่มไปอีกกว้างขวางได้

วิธีทำ บุญ
1.ทาน คือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้
2.ศีล คือการสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
3.ภาวนา คือการสวดมนต์ ทำสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ฯลฯ
4.อปจารยะ คือมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม
5.เวยยาวัจจะ คือการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบ
6.ปัตติทานะ คือการอุทิศส่วนบุญต่อผู้อื่น
7.ปัตตานุโมทนา คือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำ
8.ธัมมัสสวนะ คือการฟังธรรม
9.ธัมมเทสนา คือการแสดงธรรม
10.ทิฏฐุชุกัมภ์ คือการปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง
อีกนัยหนึ่ง บุญ หมายถึงสิ่งที่คนควร ก็ทำ ซึ่งจะนำความสุขมาหาตนและคนอื่น

บาปบุญ คุณโทษ คุณและโทษ ก็มีความหมายเดียวกับ ประโยชน์และโทษ
ประโยชน์ (คุณ) เป็นสิ่งดีมีคุณค่า
โทษ (อันตราย) เป็นสิ่งไม่ดีที่อาจส่งผลร้ายต่อตัวเราและสภาพจิตใจหรือคนอื่น ๆ ทั้งรอบตัวเราและไกลตัวเรา

(ขอบคุณข้อมูลจาก www.no-poor.com)
(ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

horolive


ขออนุญาตใช้เนื้อหา