พยากรณ์ ลักษณะ นิ้วมือ

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / พยากรณ์ ลักษณะ นิ้วมือ

พยากรณ์ ลักษณะ นิ้วมือ

ลักษณะนิ้วมือ

ลักษณะ นิ้วมือ คนเราแม้จะมีฝ่ามือเหมือนกันแต่ลักษณะ นิ้วมือ ต่างกัน การพยากรณ์ก็ห่างไกลกันมาก นิ้วมือ ที่จะกล่าวนี้ รวมทั้งลักษณะข้อมือของแต่ละนิ้วมือด้วย ปกติคนเรามีมือ 2 ข้างๆละ 5 นิ้ว เฉพาะนิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย มีข้อมือนิ้วละ 3 ข้อ เฉพาะนิ้วหัวแม่มือ มีเพียง 2 ข้อ รวมทั้งหมดมี 14 ข้อ วิธีพยากรณ์ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

นิ้วมือ ยาวพอดี แต่นิ้วยาวกว่าฝ่ามือมาก มีข้อมือแต่ละข้อไม่เท่ากัน มีเล็บเรียวเรียบ ฝ่ามือและหลังมือมีเนื้ออ่อนนิ่ม มีลักษณะดังนี้

เป็นคนรักสวยรักงาม แต่งตัวเก่งพิถีพิถันเป็นพิเศษ ชอบสังคม รื่นเริง สติปัญญาดี แต่บางกรณีไม่ค่อยใช้ให้เป็นประโยชน์ จิตใจไม่แน่นอน มักผิดนัดเสมอ มีความคิดฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ใฝ่ฝันเกินตัว เย่อหยิ่ง ดูหมิ่นคนด้อยกว่า พูดจาไพเราะ แต่มีเบื้องหลังมาก มีราคะ กามารมณ์จัด ใบหน้ายิ้มแยม ทำงานไม่เป็นระเบียบ ชอบตำหนิติเตียนคนอื่น มีหัวนายแพทย์ พยาบาล วิศวกร ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีหัวคิดริเริ่ม
 
นิ้วมือ ยาวเท่ากับฝ่ามอ เข้าลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า โคนข้อนิ้วเวลาเหยียดยาว ไม่ชิดกัน ข้อตรงกลางใหญ่ ปลายค่อนข้างเรียวมีเล็บกลม มีเนื้อไม่นิ่มไม่แข็งเกินไป มีลักษณะดังนี้

มีความละอาย ไม่ค่อยเขาสมาคม รักระเบียบ แต่ไม่ค่อยปฏิบัติตาม ไม่มีความมัธยัสถ์ ทำอะไรทำจริง ยิ้มยาก เคร่งขรึม ตลอดเวลา มีหัวนักพูด นักประพันธ์ ครูอาจารย์ รักอาชีพอิสระ ไม่ชอบใครบังคับ สติปัญญาปานกลาง มีหัวทางการเมือง ทนายความ รักความยุติธรรม ฟังข้อคิดเห็นคนอื่น ชอบโต้แย้ง พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อย มีหัวคิดริเริ่ม แต่ไม่ค่อยตรงต่อเวลา มีความคิดประกอบด้วยเหตุผล วางโครงการอะไรดี

พยากรณ์
 
นิ้วมือ สั้น ข้อมือปลายทู่ ฝ่ามือ และหลังมือแข็งกระด้างหยาบ ขรุขระ เล็บแบนตัดมีลักษณะดังนี้

ไม่ชอบศึกษาเล่าเรียนสติปัญญาทึบ ทำงานหนัก ชอบใช้กำลังมากกว่าสมอง ไม่พิถีพิถันการแต่งตัว มักง่าย ไม่มีหัวคิดริเริ่ม ชอบเป็นผู้ตาม ไม่ชอบเป็นผู้นำ ไม่มีความใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน ก้าวหน้า ชอบอาสาคนอื่น แต่เฉยเมยต่องานส่วนตัว ไม่รักษาคำพูด มีความรู้สึกเรื่องเพศสูง แต่ชั่วขณะหนึ่ง เป็นคนกล้าเสี่ยงภัย ไม่ชอบคนยั่วยุห้ามปราม ไม่มีความรอบคอบ ตระหนี่ถี่เหนียวแต่มักเป็นนักดื่มคอทองแดง
 
นิ้วมือ ยาวเรียวเรียบริมขอบ ข้อมือแนบสนิทฝ่ามือกับนิ้วมือขนาดยาวเท่ากัน โดยตลอด นิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย ยาวสั้นลดหลั่นกันพอเหมาะพอควร มีลักษณะดังนี้

ชอบรักสวยรักงาม มีหัวทางศิลปะ แต่จะทำเองไม่เป็น มีความรักเรียบ ๆ ไม่โลดโผน แต่มักอาภัพรัก – คู่ครอง ไม่สู้จะมานะ พยายาม เอาใจตัวเองมาก มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สมองปานกลาง ชอบทางการสังคมประชาสัมพันธ์ ไม่สู้มีความสุขุมรอบคอบ ระแวงสงสัย ตกใจง่าย เห็นอกเห็นใจคนอื่นดี เจ้าความคิด แต่ใจมักขลาดกลัว มีสุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นเสมอ ชอบเอาอย่าง และเลียนแบบคนอื่นในทางที่ดี รักขนบธรรมเนียม ประเพณี ชอบพิธีการ

พยากรณ์นิ้วมือ

วิจารณ์ลักษณะนิ้วทั้ง 5

ลักษณะนิ้วชี้ นิ้วชี้มีอิทธิพลทางวิชาการ ถ้าเล็กเรียวมีข้อสม่ำเสมอกัน แสดงถึงเจ้าสติปัญญา มีความรู้สึกนึกคิดทางการวางตัว อำนาจวาสนารุ่งโรจน์ หากนิ้วเกหรือคดข้อมือไม่เสมอกัน ปลายเล็บตัดแสดงถึงความเป็นคนขี้ขลาด ไม่ชอบสังคม แต่มีหัวทางการวางแผนหรือยุทธวิธี

ลักษณะนิ้วกลาง นิ้วมีมีอิทธิพลทางอำนาจความรู้สึกทางยิ่งใหญ่เป็นไปในทางนามธรรม เช่น ความขลาดกลัว ความเศร้าโศก ความพยาบาท อาฆาต จองเวร ความผิดหวัง ความอิจฉาริษยา ถ้านิ้วกลางเล็กเรียวยาวกว่านิ้วอื่น ๆ โดยปกติธรรมดา มีข้อนิ้วเท่ากัน ส่วนผลในทางที่ดีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย มีอำนาจคนยำเกรง ถ้านิ้วเกหรือข้อนิ้วยาสั้นไม่สม่ำเสมอกัน ก็ทายไปทางตรงกันข้าม

ลักษณะนิ้วนาง นิ้วนี้มีอิทธิพลทางเกียรติยศ ชื่อเสียง และการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จถ้านิ้วนางสั้นคดงอไม่เหยียดตรง ข้อนิ้วไม่เท่ากันแสดงว่าไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงดี เท่าที่ควร หลักทรัพย์ไม่ถึงขนาดเป็นเศรษฐี จะพอมีพอใช้จ่ายไปวัน เดือน หนึ่ง ๆ เท่านั้น ถ้านิ้วดีจะมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์มีโภคทรัพย์สมบัติ บริวารมาก

ลักษณะนิ้วก้อย นิ้วนี้มีอิทธิพลทางสุขภาพพลานามัย โรคภัย ไข้เจ็บ ถ้านิ้วสมบูรณ์ปลายนิ้วยาวถึงข้อ 2 ของนิ้วนางส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีหัวทางวิทยการ อาทิ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และพยาบาล ถ้านิ้วนี้ออกข้างนอก งอหรือหงิก นิ้วสั้นมาก แสดงถึงความรวนเร ลังเลใจ ขี้โรคสติปัญญาทึบ โรคประจำตัวมักเกี่ยวกับท้องไส้และมดลูก

นิ้วมือ

ลักษณะนิ้วแม่มือ นิ้วนี้มีอิทธิพลทางความเข้มแข็ง ความรู้สึกทางเพศ และความยิ่งใหญ่ ความรู้สึกทางศิลปะ ถ้านิ้วคอดกิ่วปลายโตสั้นตัดมักมีกามารมณ์สูง มีศิลปะการแสดงออกมาในทางศิลปะชั้นยอดแม้จะกระเดียดไปในทางอนาจารผิดจากนิ้วอื่น ๆ ดังนี้

ถ้านิ้วใหญ่สม่ำเสมอ ให้ผลทางพลานุภาพ มีหัวริเริ่ม มีความสงบสุขุมรอบคอบ รักสวยรักงาม มีความมั่นคงทางอำนาจและความรัก

ถ้านิ้วเล็กปลายแหลม ให้ผลทางด้านอำนาจ ขี้ขลาดเกรงกลัวมัวเมาในอำนาจ มีความรักฉาบฉวย ไม่จริงไม่จัง

ถ้านิ้วแข็งเล็บโอบปลายเล็กเรียวมน ให้ผลทางมีสติปัญญารอบคอบระมัดระวังมีกามารมณ์สูง มัธยัสถ์ เจ้าระเบียบ ชอบทำอะไรตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชอบสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิต

ถ้านิ้วอ่อนนิ่มเล็บสั้นแบบปลายเล็บตัด ให้ผลทางด้อยสติปัญญาใจคอเหลาะแหละ ฟุ้งเฟ้อ เย่อหยิ่ง ชอบแสดงอำนาจในทางที่ผิด ชอบสมาคมกับคนชั้นต่ำ ไม่ตรงต่อเวลา ร่างกายอ่อนแอ

ดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑาดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา