เช็ก สุขภาพ การเงิน ของคุณ

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / เช็ก สุขภาพ การเงิน ของคุณ

เช็ก สุขภาพ การเงิน ของคุณ

การเงิน

เงินทองถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต เพียงแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเท่านั้นก็เป็นเงินเป็นทองแล้ว เพราะฉะนั้นหากคุณไม่รู้จักที่จะเก็บออมเงินไว้บ้าง ในอนาคตคุณอาจจะต้องลำบากหรือมีปัญหาทางด้าน การเงิน ก็เป็นแน่ เราลองทำแบบทดสอบเช็ก สุขภาพ การเงิน ของคุณดูกัน หากย่ำแย่ลงจะได้รีบแก้ไขได้ทันครับ

1. ปัจจุบันคุณมีรายได้มาจากแหล่งใด ?
ก. เงินเดือน ค่าจ้าง
ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หรืองานฟรีแลนช์
ค. ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอน

2. นอกจากรายได้ในข้อ 1 คุณมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกหรือไม่ ?
ก. ไม่มีเลย
ข. มี…แต่รายได้ไม่ค่อยแน่นอน
ค. มี..รายได้แน่นอนและต่อเนื่อง

3. โดยทั่วไปคุณจะ…
ก. แบ่งเงินออมไว้ก่อน เหลือแล้วค่อยใช้
ข. ใช้ไปก่อน เหลือแล้วค่อยออม
ค. อยากออมนะ แต่มีเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน

4. ที่ผ่านมาคุณออมเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ?
ก. น้อยกว่า 10%
ข. 10-20 %
ค. มากกว่า 20%

5. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะ….
ก. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด
ข. แบ่งออม 5,000 บาท แบ่งใช้ 5,000 บาท
ค. ฝากธนาคาร หรือนำไปลงทุนทั้งหมดเลย

6. ตอนนี้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีรายได้นานสุดกี่เดือน ?
ก. ไม่เกิน 3 เดือน
ข. ประมาณ 3-6 เดือน
ค. มากกว่า 6 เดือน

7. เวลาคุณจะใช้เงินซ้อของบางอย่างคุณจะ…
ก. พิจารณาก่อนว่าจำเป็นมั้ย และได้ใช้จริงหรือเปล่า
ข. ถ้า Sale 50-70% ถึงจะซื้อ
ค. ไม่คิดมาก อยากได้ก็ซื้อ

8. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องชำระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ?
ก. 0-25%
ข. 26-45%
ค. มากกว่า 45%

9. ตอนนี้คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระและต้องชำระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ ?
ก. ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มียอดค้างชำระ
ข. มี 1-2 ใบ
ค. มีตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป

10. สมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้ประเภทไหนที่เป็นปัญหากับชีวิตมากที่สุด ?
ก. เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต
ข. เงินกู้ระยะสั้น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ค่าผ่อนสินค้า
ค. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้ซื้อบ้าน คอนโด ฯลฯ

11. คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต ?
ก. ไม่มีความจำเป็นต้องทำประกันชีวิต
ข. ทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เป็นไร
ค. ต้องทำไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเอง และครอบครัว

เช็กการเงิน

เฉลยคำตอบ : นับคะแนนที่ได้แล้วอ่านคำเฉลยครับ
 ข้อ   ก    ข       ค  
 1      2      1      0
 2      0      1      2
 3      2      1      0
 4      0      1      2
 5      0      1      2
 6      0      1      2
 7      2      1      0
 8      2      1      0
 9      2      1      0
 10    0      1      2
 11    0      1      2

0-6 คะแนน : สุขภาพ การเงิน ของคุณอยู่ในระดับอ่อนแอ
มีสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพ การเงิน ที่อ่อนแอของคุณ นั่นอาจเพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน แต่หากคุณลองพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง พร้อมทั้งหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เท่านี้สุขภาพทาง การเงิน ของคุณก็จะแข็งแรงขึ้น และเป้าหมายทาง การเงิน ของคุณก็จะค่อย ๆ เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

7-15 คะแนน : สุขภาพ การเงิน ของคุณอยู่ในระดับปานกลาง
อันที่จริงแล้วสุขภาพทาง การเงิน ของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แต่เพื่อความไม่ประมาท การเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมหรือเงินลุงทุน และจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพการเงินที่แงแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตนเองอีกด้วย

16 คะแนนขึ้นไป : คุณมีสุขภาพ การเงิน ในระดับที่ดีมาก
ยินดีด้วยที่คุณมีสุขภาพ การเงิน ที่แข็งแรงมาก นั่นอาจเป็นเพราะคุณมีมุมมอง ทัศคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายที่ดี อีกทั้งยังมีวินัยในการออมสูง ส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้ได้เร็วกว่าใคร คุณควรรักษามาตรฐานของสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไว้ และเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วย การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แล้วสุขภาพ การเงิน ของคุณก็จะดีเยี่ยมตลอดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก APPEAL THE BEAUTY BIBLE

ขออนุญาตใช้เนื้อหา