ตั้งชื่อมงคล ตามหลักวันเกิด

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ / ตั้งชื่อมงคล ตามหลักวันเกิด

ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อมงคล

ในสมัยโบราณ หรือแม้แต่ในปัจจุบัน การตั้งชื่อถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กจะต้องใช้ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่ และการตั้งชื่อนั้นจะต้องให้สอดคล้องเป็นมงคลกับวันเกิดของเด็กตามหลักคัมภีร์ทักษา เพื่อความสุขสวัสดี

.

การตั้งชื่อลูกหลานนั้น หลักการตั้งชื่อมาแต่โบราณกาลคือผู้ตั้งมักคำนึงถึงว่า ชื่อนั้นมีความหมายอย่างใด บางชื่อก็เป็นการตั้งแก้เคล็ด เช่นร่างกายไม่แข็งแรง ก็ตั้งชื่อในความหมายว่ามีพละกำลัง แข็งแรง สาระสำคัญของการตั้งชื่อ ควรอยู่ที่ความหมาย และต้องเหมาะสมกับผู้ที่ใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อแต่ละชื่อไม่เหมาะกับคนทุกคน
ข้อแนะนำเด็กที่คลอดใหม่ สิ่งแรกที่หยิบยื่นให้น่าจะเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล ความเป็นสิริมงคลจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตตั้งแต่คลอดและอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต


หลักการตั้งชื่อตามคัมภีร์ทักษา มีดังนี้

๑. ชื่อที่ตั้ง จะต้องมีอักษรที่เป็นมงคลนามกับวันเกิดของเด็ก

๒. ชื่อที่ตั้ง จะต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณี

๓. ชื่อที่ตั้ง จะต้องสอดคล้องกับเพศของเด็ก คือ หากเป็นผู้ชาย ควรใช้ชื่อที่มีอักษรซึ่งเป็น “เดช” นำหน้าชื่อ หากเป็นหญิง ควรใช้อักษรซึ่งเป็น “ศรี” นำหน้าชื่อ อักษรที่เป็น เดช ศรี และกาลกิณี สำหรับหญิงชายที่เกิดในวันต่างๆ มีดังนี้

.

วัน อักษรที่เป็นเดช อักษรที่เป็นศรี อักษรที่เป็นกาลกิณี
อาทิตย์ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
จันทร์ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น ะ า ิ ี ุ ู เ โ
อังคาร ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ก ข ค ฆ ง
พุธ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พฤหัสบดี ศ ษ ส ห ฬ ฮ ะ า ิ ี ุ ู เ โ ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ร ล ว
เสาร์ ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ราหู (พุธกลางคืน) ะ า ิ ี ุ ู เ โ ก ข ค ฆ ง บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

.

เมื่อท่านทราบว่าอักษรและสระตัวใด เป็นเดช ศรี และกาลกิณีกับวันเกิดของเด็กก็เลือกคำจากพจนานุกรมนำมาตั้งชื่อให้แก่เด็กได้โดย ให้ได้ อักษรที่เป็นเดช นำหน้าชื่อของผู้ชายและใช้อักษรที่เป็นศรีนำหน้าชื่อของผู้หญิง

.

ข้อสำคัญ คือชื่อที่นำมาตั้งให้แก่เด็กนั้นต้องไม่มีอักษรหรือสระที่เป็น กาลกิณี กับวันเกิดของเด็กก็เป็นอันว่าใช้ได้ (หลักการตั้งชื่อที่สำคัญจริงๆ มีเพียงเท่านั้น) หรือหากว่าท่านต้องการจะใช้อักษรอื่นๆ นอกเหนือจากอักษรที่เป็นเดช นำมาเป็นคำนำหน้าสำหรับตั้งชื่อให้เด็ก ก็สามารถกระทำได้ โดยเลือกอักษรที่เป็น บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ หรือมนตรี จากตารางทักษาปกรณ์ ยกเว้นอักษรและสระที่เป็นกาลกิณีเท่านั้นที่ห้ามใช้ หรือเมื่อตั้งชื่อเด็กแล้ว ต้องการทราบว่า อักษรตัวต่างๆ ของชื่อเด็กนั้น ประกอบด้วยอักษรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมทางด้านใดบ้าง (เช่นด้าน บริวาร อายุ เดช ศรี ฯลฯ) ก็เทียบดูได้จากตารางเดียวกันนี้

.

ความหมายของทักษา

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน

อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องการเพื่อให้มีอายุยืนยาวหรือมีอายุมั่นขวัญยืน หากนำอักษรที่มีทักษาอายุมาตั้ง เชื่อกันว่ามีอายุยืนยาว

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชาคนเหล่านี้

ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา

มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้กับตนเองในปัจุบันและภายภาคหน้า

อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า หรือการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะอุตสาหะและความพยายาม ของตนเอง

มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่หรือประสบความสำเร็จได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

เมื่อทราบความหมายของทักษา วิธีตั้งชื่อให้เป็นมงคลนามแล้ว ท่านก็สามารถนำไปใช้ได้ตามความประสงค์และถูกต้องตามคัมภีร์ทักษา

.

ที่มาจาก www.navy.mi.th

เช็คชื่อดี นามมงคล

หลักการดูดวงของวันที่จะเปลี่ยนชื่อ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา