ประวัติไพ่ฮัสจั๊ต

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ / ประวัติไพ่ฮัสจั๊ต

คัมภีร์ฮัทจั๊ต ทอร์เลียส

ศาสตร์เร้นลับที่บอกอนาคตและกรรม

 

 

                                    ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส คัมภีร์นี้มีมาประมาณ4- 5 พันปี (ซึ่งเป็นยุคเดียวกันกับยุคพระเวท) โดยผู้ที่ให้คำทำนายคือ    พิเธีย ” นักบวชชั้นสูง ซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนโอษฐ์ของเทพเจ้าอียิปต์นั่นเอง คัมภีร์ ฮัสจั๊ต หรือ ทอร์เลียส นี้เป็นการทำนายโดยใช้ กระดาษ ปาปิรุส เคลือบขี้ผึ้งหอม (คล้ายๆใบลานบ้านเรา)  โดย มีการบันทึกเป็นครั้งแรกในยุคสมัยของ ฟาโรห์ หญิง ฮัตเซปซุต ฟาโรห์หญิงพระองค์เดียวของ อียิปต์  ทรงมีพระเสาวนีย์ ให้เซ็นมุต พิเธีย ในสมัยของพระนางเป็นผู้บันทึกไว้ ไพ่นี้มีทั้งหมด 3 ชุด คือ

 1. ไพ่ จั๊ต  มีทั้งหมด 36 ใบ

2. ไพ่ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส มีทั้งหมด 53 ใบ  มีการทำนายแยกเป็น 3 ขั้นตอน   คือ

·        ไพ่ เซเค็ต ( Selket )ทำนายด้วยไพ่ 10 ใบ  คือการอ่านความหมายของ เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นภายใน  60 วัน หรือตามแต่ผู้มารับคำทำนายถาม ผู้มารับคำทำนาย กำหนดระยะเวลาเอง) 

·        ไพ่ มาอัท (Ma’at ) ซึ่งเป็นไพ่บอกอนาคตจะแบ่งเป็น

ทำนายด้วยไพ่ 3 ใบ  เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น ภายใน 1 – 7 วัน

ทำนายด้วยไพ่  6 ใบ เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น ภายใน 1 – 30 วัน

·        ไพ่วัดเจ็ต ( Wadjet ) ทำนายด้วยไพ่ 20 ใบ สำหรับถามเรื่องที่ต้องแก้ไข หรือ แก้ไขยากๆ ถามเรื่อง

กรรมเก่า เรื่องร้ายแรงต่างๆ

คัมภีร์ย ฮัสจั๊ตนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษามาจากท่านอาจารย์ฐาณิษา เป็นหนึ่ง  ท่านเป็นผู้คิด และ ค้นพบคัมภีร์นี้ซึ่งข้าพเจ้า เองก็ได้ขอ อนุญาต จากท่านอาจารย์เพื่อที่จะเผยแพร่ และท่านได้อนุญาต ให้ข้าพเจ้านำมาถ่ายทอดได้