ฤกษ์งาม ยามดี-ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล…. วันที่เหมาะสำหรับการประกอบการต่างๆในเดือนสิงหาคม 2553

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, ปักหมุด เรื่องเด่นดูดวง / ฤกษ์งาม ยามดี-ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล…. วันที่เหมาะสำหรับการประกอบการต่างๆในเดือนสิงหาคม 2553

ฤกษ์งาม ยามดี – ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล….วันที่เหมาะสำหรับการประกอบการต่างๆ ในเดือนสิงหาคม 2553

วันจันทร์ที่? 2? สิงหาคม? 2553 แรม 7 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 06.03-21.53 น.. (ทลิทโทฤกษ์)

วันอังคารที่? 3? สิงหาคม? 2553 แรม 8 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 15.19-23.09 น.. (มหัทธโนฤกษ์)

วันพุธที่? 4? สิงหาคม? 2553 แรม 9 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา? 00.00-06.03 น.. (โจโรฤกษ์)

วันพุธที่? 4? สิงหาคม? 2553 แรม 9 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 15.38-23.58 น.. (โจโรฤกษ์)

วันพฤหัสที่? 5? สิงหาคม? 2553 แรม 10 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-24.00 น.. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันศุกร์ที่? 6? สิงหาคม? 2553 แรม 11 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-06.03 น.. (เทศาตรีฤกษ์)

วันเสาร์ที่? 7? สิงหาคม? 2553 แรม 12 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 23.41-24.00 น.. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่? 8? สิงหาคม? 2553 แรม 13 ค่ำ เดือน 88? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-22.45 น.. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันศุกร์ที่? 13? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-15.22 น.. (โจโรฤกษ์)

วันศุกร์ที่? 13? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 15.23-22.45 น.. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันจันทร์ที่? 16? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 06.00-11.35 น.. (เทวีฤกษ์)

วันศุกร์ที่? 20? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 11.03-13.32 น.. (มหัทธโนฤกษ์)

วันจันทร์ที่? 23? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-15.35 น.. (ภูมิปาโลฤกษ์)

วันจันทร์ที่? 23? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 15.36-16.13 น.. เทศาตรีฤกษ์)

วันอังคารที่? 24? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-06.06 น.. (เทศาตรีฤกษ์)

วันพุธที่? 25? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 06.07-20.19 น.. (เทวีฤกษ์)

วันพุธที่? 25? สิงหาคม? 2553 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 20.20-24.00 น.. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันพฤหัสที่? 26? สิงหาคม? 2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 00.00-21.41 น.. (เพชฌฆาตฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่? 29? สิงหาคม? 2553 แรม 4 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 01.07-03.25 น.. (สมโณฤกษ์)

วันอาทิตย์ที่? 29? สิงหาคม? 2553 แรม 4 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา? 03.26-06.06 น.. (ทลิทโทฤกษ์)

วันจันทร์ที่? 30? สิงหาคม? 2553 แรม 5 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 02.23-05.16 น.. (ทลิทโทฤกษ์)

วันจันทร์ที่? 30? สิงหาคม? 2553 แรม 5 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 05.17-06.06 น.. (มหัทธโนฤกษ์)

วันอังคารที่? 31? สิงหาคม? 2553 แรม 6 ค่ำ เดือน 9? ปีขาล? ตั้งแต่เวลา?? 03.14-06.06 น.. (มหัทธโนฤกษ์)