เรียนดี เรียนเก่ง ต้องเบอร์นี้!

Home / เรียนดี เรียนเก่ง ต้องเบอร์นี้!

 

อิทธิพลเบอร์มือถือการศึกษา
หลักที่ 4 + หลักที่ 5 + หลักที่ 6 บวกรวมกันจนเหลือเลข 1 หลัก
หากผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข 5

 

อิทธิพลการศึกษาขงเลขเศษ 5
เลขนี้จะมีความคิด และสมาธิดี หากเลือกใช้กับนักเรียน นักศึกษา จะเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะเลขรวมเศษ 5 ใช้แล้วจะเกิดความสำเร็จทางด้านการศึกษา มีสติปัญญาที่ดี ผู้ใหญ่รวมถึงครูบาอาจารย์จะเอ็นดู ให้ความช่วยเหลือ แถมมีโอกาสได้ใช้สติปัญญาที่มี นำไปอบรมสั่งสอนคนอื่นได้อีกด้วย

มุ่งหวังด้านการศึกษา จะได้ดิบได้ดี มาประกอบอาชีพที่คนนับหน้า ถือตา เช่น จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล ประวัติศาสตร์ เพราะมีความละเอียดรอบครอบสูง

—————————————————
เลขศาสตร์ประยุกต์ บาบิโลน และจิตวิทยา
โดย หมอเค้ก magic designs

เบอร์มือถือ "การศึกษา" แนะนำโดย หมอเค้ก (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-401-0008 
080-401-0088 
080-401-0550 
080-401-0770 
080-401-1661 
080-401-2266 
080-401-3003 
080-401-4442 
080-401-5511 
080-401-5522 
080-401-5858 
080-401-6161 
080-401-7070 
080-401-7333 
080-401-7700 
080-401-7711 
080-401-7774 
080-401-7775 
080-401-8800 
080-401-8855 
080-401-8866 
080-401-8884 
080-401-8885 
080-401-9292 
080-401-9339 
080-401-9992 
080-410-0002 
080-410-0005 
080-410-0007 
080-410-0220 
ขออนุญาตใช้เนื้อหา