ใช้เบอร์นี้ มันก็จะ “ถูกหวยหลายๆ งวด” หน่อย

Home / ใช้เบอร์นี้ มันก็จะ “ถูกหวยหลายๆ งวด” หน่อย

อิทธิพลเบอร์มือถือเรื่องโชคลาภ
หลักที่ 9 + หลักที่ 10 บวกรวมกันจนเหลือเลข 1 หลัก
หากผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข 7, 8, 9

 

อิทธิพลโชคลาภของเลขเศษ 7
เลของการสะสมทรัพย์ตัวยง มักได้รับโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็น และ โชคจากการเดินทางไปในที่ต่างๆ

อิทธิพลโชคลาภของเลขเศษ 8
เป็นเลขที่มีโชคลาภ ด้านการพนัน หวย การเสี่ยงทาย มัวเมา อบายมุก สูงมากที่สุด เพราะเป็นเลขแห่งการเติมเต็ม ในสิ่งที่ชอบ สังเกตได้ว่าหากใครมีอิทธิพล เลขนี้จะชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย

อิทธิพลโชคลาภของเลขเศษ 9
เป็นเลข ที่ได้รับโชคลาภ จากสิ่งที่มองไม่เห็น วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ โชคจากด้านการค้าจะโดดเด่นมากที่สุด

—————————————————
เลขศาสตร์ประยุกต์ บาบิโลน และจิตวิทยา
โดย หมอเค้ก magic designs

เบอร์มือถือ "โชคลาภ" แนะนำโดย หมอเค้ก (ฟรีไม่เสียค่าเบอร์)

080-401-0088 
080-461-0770 
080-469-7770 
080-470-2772 
080-470-8181 
080-471-2772 
080-471-6116 
080-471-7770 
080-471-8881 
080-472-0008 
080-472-1616 
080-472-1881 
080-472-3434 
080-472-4343 
080-472-6662 
080-472-8118 
080-472-8880 
080-472-8881 
080-473-0008 
080-473-0044 
080-473-0088 
080-473-6662 
080-473-6663 
080-473-7117 
080-473-7227 
080-473-7779 
080-473-7979 
080-473-7997 
080-473-8008 
080-473-8118 
ขออนุญาตใช้เนื้อหา