หากฝันร้ายจะทำอย่างไรดี?

Home / ทำนายฝัน / หากฝันร้ายจะทำอย่างไรดี?

หากคุณฝันร้ายหรือฝันไม่เป็นมงคล ตื่นเช้ามาให้รีบเล่าความฝันให้คนอื่นฟัง (แก้ฝัน) หรือให้ท่องหรือภาวนาคาถานี้ เรื่องร้ายๆ จะกลับกลายเป็นดีหรือเรื่องร้ายๆ จะบรรเทาเบาบางลง

ท่องนะโม 3 จบก่อน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ข้อคิดเรื่องความฝันในแง่จิตวิทยาและการดำเนินชีวิต
หากฝันดี ฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆ สวยๆ งามๆ เป็นมงคล ในเวลาหลับ ตื่นขึ้นมาตอนเช้าสุขภาพจิตก็จะดี สดชื่น ทำให้การดำเนินชีวิตในวันนั้นดี ทำอะไรก็ไม่กังวลมีความมั่นใจ…..แต่ถ้าฝันร้ายก็จะตรงกันข้าม

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนที่ฝันร้าย คือฝันเห็นสิ่งต่างๆ ที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ก็เป็นเพราะเหตุที่ไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้ที่มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันแต่สิ่งที่ดีเสมอ ไม่ฝันถึงสิ่งชั่วร้ายหรือน่าหวาดกลัวเลย”
“ความฝันดีย่อมเกิดจากจิตใจที่สงบ…ถ้าเราอยากฝันดีก็ควรตั้งใจดี มีจิตเมตตาแก่คนทุกคน ก่อนจะถึงเวลาหลับ”

ที่มา http://www.mahamodo.com/tamnai/dream_kata.asp

ขออนุญาตใช้เนื้อหา