อานุภาพความฝันในวันขึ้น-แรม

Home / ทำนายฝัน / อานุภาพความฝันในวันขึ้น-แรม

ขึ้น 1 ค่ำ – เป็นความฝันที่ดีเสมอคือถ้าฝันดีก็จะเป็นตามนั้น ถ้าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

ขึ้น 2 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรืร้ายก็ไม่เป็นตามนั้น

ขึ้น 3 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน

ขึ้น 4 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ขึ้น 5 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้

ขึ้น 6 ค่ำ – เป็นความฝันที่อยู่ในพวกเชื่อไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นฝันร้ายห้ามเล่ามิฉะนั้นจะเคราะห์ร้าย

ขึ้น 7 ค่ำ – ฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนาย

ขึ้น 8 ค่ำ – ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้นค่ำ

ขึ้น 9 ค่ำ – เหมือนขึ้น 7 ค่ำแต่เป็นจริงเร็วขึ้นด้วย

ขึ้น 10 ค่ำ – เหมือน 7 ค่ำ

ขึ้น 11 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องรออีกหลายวัน

ขึ้น 12 ค่ำ – ความฝันจะตรงข้ามหมดคือฝันดีจะกลายเป็นร้ายฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ขึ้น 13 ค่ำ – ฝันในวันนี้จะเป็นจริงเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงานนอกนั้นเชื่อไม่ได้

ขึ้น 14 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องรออีกนาน

ขึ้น 15 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงในอีก 10 วันข้างหน้า

แรม 1 ค่ำ – ฝันนี้จะเป็นจริงตามคำทำนาย

แรม 2 ค่ำ – ฝันนี้จะเป็นจริงในอีก 3 วันข้างหน้า

แรม 3 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้

แรม 4 ค่ำ – เป็นฝันดีหมดถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 5 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า

แรม 6 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 7 ค่ำ – ความฝันจะเป็นตามคำนายโดยรวดเร็ว

แรม 8 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้า

แรม 9 ค่ำ – ความฝันจะดีเสมอ แม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 10 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงและจะได้ข่าวใน 8 วัน

แรม 11 ค่ำ – เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว

แรม 12 ค่ำ – เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน

แรม 13 ค่ำ – ฝันวันนี้จะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอ

แรม 14 ค่ำ – เหมือนแรม 13 ค่ำ

แรม 15 ค่ำ – ไม่ว่าฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนี้

ที่มา คลังปัญญาไทย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา