อิทธิพลตัวเลขจากความฝัน เลข 2

Home / ทำนายฝัน / อิทธิพลตัวเลขจากความฝัน เลข 2

…เลข2 …

ได้แก่ ข้าวสาร ตะเกียบ : ช้อน ส้อม รองเท้า : กางเกง เสื้อ : น้ำ เลือด ถนน ตรอก ซอย : วัว ผีเสื้อ ตุ้มหู : รางรถไฟ

. . . สิ่งของที่เป็นคู่ หรือสัตว์ 2 ตัว หรือคน 2 คน . . .

ขออนุญาตใช้เนื้อหา