มุตตา สู้ไหม กะลาตาเดียว กัน สามีนอกใจ

มุตตา สู้ไหม กะลาตาเดียว กัน สามีนอกใจ

มุตตาว่าไง เมื่อคนสมัยก่อน เชื่อว่าหาก แกะสลัก ชื่อ-สกุล ทั้ง สามีภริยา ลงในแผ่นไม้รักแผ่นเดียวกัน แล้วใส่ใน กะลาตาเดียว จะทำให้สามีหลงรักตนคนเดียว ไม่นอกใจ