ตำนาน นางสงกรานต์ปี 2556

ตำนาน นางสงกรานต์ปี 2556

นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่อ อันเป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่าคือวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ