จังหวะรักจากดวงดาว

จังหวะรักจากดวงดาว

โหราจารย์ท่านได้เพ่งพินิจ ดูจังหวะ การเคลื่อนไหว ของดาวพเนจรแต่ละดวง จนได้รู้ว่า แต่ละจังหวะของดาวพเนจรเหล่านั้นว่า ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง