ห้องนอนลูก ใหญ่กว่าห้องนอนพ่อแม่ ส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ตามหลัก ความเชื่อจีน

ห้องนอนลูก ใหญ่กว่าห้องนอนพ่อแม่ ส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ตามหลัก ความเชื่อจีน

ความเชื่อจีน การจัดสรรห้องนอนภายในบ้าน ถือเป็นเรื่องสำคัญ และหากบ้านไหนที่ให้ลูกอยู่ในห้องนอนที่ใหญ่กว่าห้องนอนของพ่อและแม่ จะมีผลเสียอย่างไร