เปิดจอง จี้…อนันตะศังกร โชคลาภไม่สิ้นสุด

เปิดจอง จี้…อนันตะศังกร โชคลาภไม่สิ้นสุด

จี้อนันตะศังกร มาจากนามพระศิวะมหาเทพ ทั้ง 108 และยังเป็นตัวแทนของคุณบิดา-มารดา 1 ใน 9 เครื่องรางที่จะจัดสร้างเป็นครั้งแรก โดย อ.ตุ๊ก บางปะอิน