ช้างเผือก คติความเชื่อ ที่ยังไม่เลือนหาย

ช้างเผือก คติความเชื่อ ที่ยังไม่เลือนหาย

ช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเกี่ยวข้องกับคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาอย่างยาวนาน ช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและบารมีของพระมหากษัตริย์ คติความเชื่อ ทางศาสนา

บอกต่อ งานบุญ  งานพาแลง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง

บอกต่อ งานบุญ งานพาแลง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง

หลายคนยังไม่ทราบว่างานพาแลง คืออะไร มีต้นกำเนิดและพิธีกรรมอย่างไรบ้าง Horoscope.Mthai.com ถือโอกาสมาบอกบุญกันค่ะ ^^ ถือเป็นประเพณี สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

ตำราคชศาสตร์ ความเชื่อเรื่อง ช้างเผือก

ตำราคชศาสตร์ ความเชื่อเรื่อง ช้างเผือก

ความเชื่อเรื่อง ช้างเผือก ที่แพร่มายังไทยนี้ มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งปรากฏหลักฐานในพระเวทหรือไตรเพท ว่าด้วยตำรา คชศาสตร์