เก็บเงินทอง บอกอะไร

เก็บเงินทอง บอกอะไร

ไม่ว่าเราจะมีวิธี เก็บเงินทอง อย่างไร หรือจะเอาไปซ่อนใครไว้ตรงจุดไหนก็ตาม การที่เราจะเก็บเงินทอง ก็ล้วนแต่บอกนิสัยของคนที่เก็บได้เป็นอย่างดี