ตรุษจีน ปี 2555

ตรุษจีน ปี 2555

เคล็ด เสริมดวงดี มาฝากทุกคนกันเนื่องจากชาวจีนโดยทั่วไปเชื่อว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการกราบไหว้บูชา เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย ทุกๆปี ก็เป็นการ เสริมดวงชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีชง …

ไหว้เทพเจ้าปี 55

ไหว้เทพเจ้าปี 55

เรื่องของ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย มาฝากกันซึ่งมีความเชื่อกันว่า เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย จะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ใครนั้นก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นหากใครมี ดวงชะตา ที่ไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาติดขัดก็อธิษฐาน …

ดวงปีมะโรง 2555

ดวงปีมะโรง 2555

ตามหลักโหรราศาสตร์จีน ปีชง 2555 คือ คนที่เกิดปีจอ ปี มะโรง ปีมะแม ปีเถาะ ควรหาเครื่องรางที่เป็นสิริมงคลมาเสริมดวงชะตาอย่าง เช่นเครื่องราง ปีนักษัตร ที่เสริมตามปีเกิดโดยเฉพาะปีนักษัตรที่ชงทั้ง 4 ปี …