ตั้งชื่อมงคล ตามหลักวันเกิด

ตั้งชื่อมงคล ตามหลักวันเกิด

ในสมัยโบราณ หรือแม้แต่ในปัจจุบัน การตั้งชื่อถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กจะต้องใช้ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่