สร้อยข้อมือ เครื่องรางนำโชค

สร้อยข้อมือ เครื่องรางนำโชค

Bracelet หมายถึง สร้อยข้อมือ ส่วน Charm หมายถึงเครื่องราง หรือเวทมนต์ หรือเสน่หา ดังนั้นอาจเป็นได้ ทั้งสร้อยข้อมือแห่งความเสน่หาและโชคราง