เด็กเจอ ผี และที่มาของ เงินปากผี คุณเชื่อไหม

เด็กเจอ ผี และที่มาของ เงินปากผี คุณเชื่อไหม

รายการตีสิบได้เสนอเรื่องราวของเด็ก 4 คนซึ่งเข้าไปใน บ้านร้างแล้วเกิดเจอ ผี ขึ้นมา พร้อมกับมีเหรียญบาทติดตัวออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น เงินปากผี