ตรุษจีน ปี 2555

ตรุษจีน ปี 2555

เคล็ด เสริมดวงดี มาฝากทุกคนกันเนื่องจากชาวจีนโดยทั่วไปเชื่อว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการกราบไหว้บูชา เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย ทุกๆปี ก็เป็นการ เสริมดวงชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีชง …

ไหว้เทพเจ้าปี 55

ไหว้เทพเจ้าปี 55

เรื่องของ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย มาฝากกันซึ่งมีความเชื่อกันว่า เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย จะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ใครนั้นก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นหากใครมี ดวงชะตา ที่ไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาติดขัดก็อธิษฐาน …

ทำนายดวงปี 2555 แก้ชงปี 2555

ทำนายดวงปี 2555 แก้ชงปี 2555

ทำนายดวงปีมะโรง 2555 ตามปีใน 12 นักษัตร องค์ไท้ส่วยคุ้มครองดวงชะตา ควรไปกราบไหว้บูชาหรือทำการแก้เคล็ดที่สุด เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและเพื่อให้รอดพ้นจากอิทธิพลร้ายใน ช่วงปี 2555 หลักโหรราศาสตร์จีนปีชง 2555 …