ขอขมาพ่อแม่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร แบบฉบับที่ทำได้ง่ายๆ

ขอขมาพ่อแม่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร แบบฉบับที่ทำได้ง่ายๆ

ขอขมาพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนควรทำ ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมที่จะต้องทำดีกับพวกท่านด้วย จะมีขั้นตอนอะไรบ้าง เรามีวิธีง่ายๆ มาฝาก

สักยันต์เพื่ออะไร และหากคิดจะทำมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เข้ามาไขข้อข้องใจกัน

สักยันต์เพื่ออะไร และหากคิดจะทำมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เข้ามาไขข้อข้องใจกัน

การสักยันต์ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อหนึ่งที่สืบต่อกันมา แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วจะสักยันต์กันไปเพื่ออะไร ส่วนบางคนที่อยากจะทำบ้างแต่ยังไม่รู้ขั้นตอนต่างๆ เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนเอง

ความเชื่อ ไข่ พิธีกรรมและโชคลาง

ความเชื่อ ไข่ พิธีกรรมและโชคลาง

หากสังเกต ไม่ว่าชนชาติไหนก็ตาม เวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆ ก็มักจะมี ไข่ เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ความเชื่อ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต

ความเชื่อ ใน พิธีทุบ มะพร้าว

ความเชื่อ ใน พิธีทุบ มะพร้าว

อินเดียจะถวาย มะพร้าว เพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู การทุบ มะพร้าว หน้าพระพักตร์ของเทวรูปที่นับถือ แสดงถึงการละทิ้งอัตตาของตนเอง พร้อมถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้า