ทำนาย ลักษณะรูปมือ บอกตัวตน

ทำนาย ลักษณะรูปมือ บอกตัวตน

มือ เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมาก ในการใช้ หยิบ จับ สิ่งของต่างๆ แต่เพื่อนรู้หรือเปล่าว่า ลักษณะรูป มือ ของเพื่อนๆนั้น ก็สามารถนำมาทายนิสัยของเพื่อนเองได้

ดูดวง ลักษณะมือบอกการดำเนินชีวิต

ดูดวง ลักษณะมือบอกการดำเนินชีวิต

ศาสตร์การ ดูดวง มีหลากหลายรูปแบบ ลักษณะมือหรือลายมือก็สามารถนำมา ดูดวง เพื่อบอกการนำเนินชีวิต จุดเด่น จุดด้อย อุปนิสัย ความรักหรือคู่ครองได้

ลักษณะมือ บอกนิสัยร้ายๆของผู้หญิง

ลักษณะมือ บอกนิสัยร้ายๆของผู้หญิง

ลักษณะมือ ของผู้หญิงแต่ละคนสามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย สิ่งที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ หรือแม้กระทั่งนิสัยร้ายๆก็ตามครับ

ลักษณะมือ ทายนิสัยร้าย ผู้หญิง

ลักษณะมือ ทายนิสัยร้าย ผู้หญิง

ดูดวง ลายมือ ถือว่ามีความแม่นเป็นอย่างมาก และสามารถบอกถึงลักษณะนิสัยของคนนั้นๆ ทั้งกายและวาจาได้เลยทีเดียว เช่นเดียวกับ ลักษณะมือ ทายนิสัยร้าย ของผู้หญิง