วัดป่าเขาแหลมรัตนมุนี เพชรเม็ดงาม แห่งอีสานใต้ จ.สุรินทร์

วัดป่าเขาแหลมรัตนมุนี เพชรเม็ดงาม แห่งอีสานใต้ จ.สุรินทร์

เขาแหลมรัตนมุนี เพชรเม็ดงาม แห่งอีสานใต้ เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์อันสวยงาม ประดุจดั่งเพชรเม็ดงามของชาวกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์