โครงการบูรณะถนนโบราณ ระบบสาธารณูปโภค วัดอรุณราชวรารามฯ

โครงการบูรณะถนนโบราณ ระบบสาธารณูปโภค วัดอรุณราชวรารามฯ

โครงการบูรณะถนนโบราณ และระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม โดยดำริของพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะถนนโบราณภายในวัดอรุณราชวรารามฯ ท่านที่สนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ สามารถร่วมบูรณะฯ ได้ตารางเมตรละ 4,805 บาท หรือตามกำลังศรัทธา…

ย้อนตำนาน วัดประจำรัชกาล พร้อมเรื่องราวที่มาและความสำคัญ

ย้อนตำนาน วัดประจำรัชกาล พร้อมเรื่องราวที่มาและความสำคัญ

หลักในการคัดเลือกนั้น วิเคราะห์จากวัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญ