ใบมะม่วง สร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่บ้าน

ใบมะม่วง สร้างความเจริญรุ่งเรืองสู่บ้าน

ใบมะม่วง มีบทบาทสำคัญทางศาสนาฮินดู ซึ่งใช้ในพิธีบูชาหรือเทศกาลต่างๆ เพราะมีความเชื่อว่า ใบมะม่วง นั้นเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความสุข